นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เก็บตก งาน UKM ครั้งที่ 24 (การบรรยายของ ศ.ยง ภู่วรวรรณ) 2500 1
Strategy is a choice on how to compete 1752 0
คำสารภาพปาบของผู้เขียน Reengineering the Corporation 2431 0
This is not a cow. It is an organizational chart. 2852 1
การวางแผนโดยใช้จินตนาการนำทาง 2266 3
“The Impossible Syndrome” 1945 0
กรอบคิดในการจัดทำแผนงานโครงการในลักษณะบูรณาการ 2425 3
กรอบการจัดการแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2259 4
ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า...แต่เป็น.... 2267 3
อะไรเอ่ย เกิดที่อเมริกา โตที่ญี่ปุ่น และมาตายในเมืองไทย 3009 2
กับดักของโลกสมมุติ 2228 6
อนาคตองค์กรเป็นเรื่องของ “จินตนาการ”…ไม่ใช่เรื่องของ “ความรู้ ความสามารถ” 3513 8
ถ้าคนไม่ใช่ทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร… 1735 2
เมื่อมรดกกลายเป็นหนี้สิน -- ความลักลั่นของการจัดการยุทธศาสตร์ระดับคณะ 1778 2
ตาเปิดแต่ใจปิด 1643 6
ตัวชี้ + ตัววัด = ตัวชี้วัด 2036 3
การพัฒนาแบบก้าวตามอย่าง 2432 4
อาการเห่อเครื่องมือทางการจัดการและวิธีการรักษาเบื้องต้น 2291 6
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) เครื่องมือสื่อสารยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่คนทำงาน 6628 3
ดัชนีวัดสุขภาพชุมชนวิจัย 2269 1
กลไกความสำเร็จของการจัดการยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์องค์กร + บุคลากรทั้งหมด 3068 4
จะทำอย่างไรให้การสนองตอบต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน 2078 2