นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เก็บตก งาน UKM ครั้งที่ 24 (การบรรยายของ ศ.ยง ภู่วรวรรณ) 2335 1
Strategy is a choice on how to compete 1644 0
คำสารภาพปาบของผู้เขียน Reengineering the Corporation 2319 0
This is not a cow. It is an organizational chart. 2729 1
การวางแผนโดยใช้จินตนาการนำทาง 2159 3
“The Impossible Syndrome” 1859 0
กรอบคิดในการจัดทำแผนงานโครงการในลักษณะบูรณาการ 2330 3
กรอบการจัดการแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2172 4
ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า...แต่เป็น.... 2159 3
อะไรเอ่ย เกิดที่อเมริกา โตที่ญี่ปุ่น และมาตายในเมืองไทย 2913 2
กับดักของโลกสมมุติ 2125 6
อนาคตองค์กรเป็นเรื่องของ “จินตนาการ”…ไม่ใช่เรื่องของ “ความรู้ ความสามารถ” 3394 8
ถ้าคนไม่ใช่ทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร… 1627 2
เมื่อมรดกกลายเป็นหนี้สิน -- ความลักลั่นของการจัดการยุทธศาสตร์ระดับคณะ 1686 2
ตาเปิดแต่ใจปิด 1550 6
ตัวชี้ + ตัววัด = ตัวชี้วัด 1946 3
การพัฒนาแบบก้าวตามอย่าง 2341 4
อาการเห่อเครื่องมือทางการจัดการและวิธีการรักษาเบื้องต้น 2172 6
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) เครื่องมือสื่อสารยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่คนทำงาน 6519 3
ดัชนีวัดสุขภาพชุมชนวิจัย 2174 1
กลไกความสำเร็จของการจัดการยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์องค์กร + บุคลากรทั้งหมด 2974 4
จะทำอย่างไรให้การสนองตอบต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน 2003 2