นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3600
ความเห็น: 2

รู้เรา แล้วค่อยไปรู้เขา...โครงการ KM บริการวิชาการ คณะวทท. 2555

     เมื่อก่อนสมัยเรียน ตนเองเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนัดเปิดท้ายของปัตตานี ของที่ตนเองขายเป็นเครื่องประดับ และของ Hand Made ที่ไม่ค่อยมีขายทั่วไปในตลาด แม้ว่าจะขายดีอยู่บ้าง แต่การค้าขายอยู่คนเดียวย่อมไม่สู้ มีเพื่อนพ้อง พันธมิตรรอบข้าง ไว้คอยแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ กัน ทั้งข้อมูลลูกค้า การยืมถุงใส่ของ ข้อมูลฝนฟ้าอากาศ ไว้ช่วยยกของหนีฝน เป็นต้น

 

   ดังนั้น การขายของในตลาดเปิดท้ายจึงไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว แต่เราทำงานกันเป็นทีม ทีมที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ซ้อนทับกัน แต่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ต่างคนต่างได้ แบบ win-win ที่สามารถไปกันได้ดีกว่าไปแบบ stand alone

 

 

    7 ปีผ่านไปแล้ว ที่เลิกอาชีพพ่อค้าอิสระ แต่กลเม็ดวิธีการในวันนั้น ทุกวันนี้ตนเองก็ยังคงพอเอามาทำอยู่ที่นี่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

   

 

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำปี 2555" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง สร้างแนวทางการทำงานบริการวิชาการภายในคณะให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ก็ดูเหมือนจะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันที่ตนเองอยู่ในตลาดเปิดท้าย ต่างแค่ครั้งนี้ เราเรียนมันให้ดูดีขึ้นว่าเป็น "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Knowlegde Management (KM)" นั้นเองครับ

  

      สำหรับกิจกรรมในวันที่ 30 พ.ค. 55 เป็นดังนี้ครับ

 

    หลังพิธีเปิดโดย รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การบริการวิชาการของคณะ วทท. โดย รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

 

 

   ต่อมาเป็นการนำเสนอโครงการบริการวิชาการทั้งภาคโปสเตอร์และการบรรยาย จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

 

 1. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) โดย ดร.เมตตา กูนิง


2. โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ โดย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม

3. พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.วรรณชไม การถนัด


4. โครงการศึกษาพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำร่อง โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม

5. โครงการอบรมการสร้างบ้านนกนางแอ่นกินรัง โดย ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต


6. ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน

7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน

8. โครงการ PBWatch.NET-เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นำเสนอโดย ดร.เมตตา กูนิง

 

9. โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนางสุชาดา สมิทจิต

     ส่วนในภาคบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะ โดยมีประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับการตอบโจทย์การประกันคุณภาพ แนวทางการทำงานด้านบริการวิชาการในอนาคต และการเชื่อมประสานกับองค์กรอื่น

 ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นเป็นครั้งแรกที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นมา เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้การทำงาน ปัญหา และข้อแนะนำจากผู้บริการวิชาการสังคมในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ “เรารู้เรา” ก่อนที่ “เราจะไปรู้เขา” เพื่อทำให้งานบริการวิชาการแก่สังคมสามารถ "ตอบสนอง" ความต้องการแก่ชุมชนได้มากกว่าการยัดเยียด "ความอยากบริการ" ให้ผู้รับบริการ ซึ่งยังจะทำให้สังคมยิ่งเบื่อหน่าย และหันหนีจาก มอ. ของเรา

 

   

   และการการเสวนาครั้งนี้ เราก็ได้ก่อตั้ง facebook.com ของเครือข่ายบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานีขึ้นมาแล้ว ชื่อว่า “วทท. เพื่อสังคม” เพื่อนๆ คนไหนสนใจลอง Add Friend เข้าไปได้นะครับ เครือข่ายนี้หวังว่าจะให้เกิดประโยชน์แก่สังคม จะหาวิทยากรอบรม จะหาโจทย์ จะหาข้อมูลพื้นที่ ก็ลองเข้าไปดูครับ และที่สำคัญ อาจารย์สมพร ช่วยอารีย์ เองก็คงได้แจ้งข่าวเรื่องฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติให้เราทราบล่วงหน้าด้วยค๊าบ โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่อย่างใด

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

   กลับไปที่เมื่อ 7 ปีก่อนอีกครั้ง เรื่องการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวชุมชนขายของเปิดท้าย ที่เรามีผลประโยชน์เรื่องเงินๆ ทองๆ ร่วมกันอยู่บ้าง คือเรื่อง ขอแลกตังครับ แต่เรื่องยืมตังนี่คงยากครับ ก็เอาเป็นว่าช่วยเหลือกันในเรื่องที่ช่วยได้แล้วกัน แบบชุมชนคนเดินดินล่ะค๊าบ

 

“ใจสั่งมา”

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2555 21:44 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2555 21:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หายไปนาน...แต่คารม คมคายเหมือนเดิมเลยนะคะ

อ่านแล้วอิ่มใจ

อิ..อิ...

ขอบคุณครับ ป้าจิ๊บ

 

เวลาเปลี่ยน หลายสิ่งอาจคงเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมีมากกว่า

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ