นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2576
ความเห็น: 5

เส้นทางเด็ก ม.ปลาย ไปโอลิมปิกวิชาการฯ ระดับชาติ (1)

พูดง่ายๆ ว่า ช้างทุกตัว มีสิทธิ์เป็นช้างตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกได้ครับ ทั้งช้างเมืองและช้างป่า รวมถึงช้างเผือก หรือ ช้างน้ำบ้านเราครับ

        หลายคนคงได้ดู ได้ฟังข่าว เรื่องเด็กไทย ไปได้เหรียญโอลิมปิกวิชาการระดับ นานาชาติ ปีละหลายเหรียญ ทั้งคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ บางปีอาจมีฟิสิกส์หรือเคมีด้วย

 

     ภาพข่าวส่วนใหญ่ เป็นภาพที่สนามบิน เด็กๆ เดินออกจาก gate มีเหรียญห้อยคอมาด้วย ใส่สูท เท่ห์มากเลย

 

      หรือบางคนอาจมี "ลุูก" "หลาน" หรือคนรู้จักไปสอบคัดเลือกบ้าง คนส่วนใหญ่ผิดหวัง คนส่วนน้อยสมหวัง แต่ทุกปี ก็มีเด็กไม่น้อยหลั่งไหลไปสอบกันไม่ขาดสาย เพื่อตามความฝัน ตามบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งเอาไว้เอง หรือพ่อแม่ตั้งไว้ไห้....

 

     แล้วเส้นทางก่อนที่เด็กเหล่านี้จะไปถึงดวงดาว ไปถึงระดับนานาชาติ เค้ามากันยังไง ตนเองในฐานะผู้ประสานงานโครงการ (หรือ general เบ๊) ของศูนย์ สอวน. หรือ โอลิมปิกวิชาการที่อยู่ใต้สุดของประเทศ ขอเขียนบันทึกอธิบายการทำงานของเรา และเส้นทางการไต่เต้าของน้องๆ นักเรียน จากเริ่มต้น ไปสู่ฝัน ไว้ในบันทึกนี้สักเล็กน้อยครับ เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อให้หลายคนได้มีความรู้ และเตรียมตัวก่อนถึงเวลาจริงไว้แล้วกันครับ หากเป็นประโยชน์กับใคร ก็ดีใจด้วยครับ

 

     การอธิบาย จะมีเรื่องวันเวลาประกอบด้วย ดังนั้น ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเป็นการสอบของปี 2556 นะครับ มันเริ่มจากการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ก่อน โดยจะสอบประมาณเดือนสิงหาคม 2556 และจากนั้นจะประกาศผลสอบในเดือนกันยายน และไปเข้าค่าย 1 ในเดือนตุลาคม 2556

 

     โดยสาขาวิชาหลักที่มีการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 6 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ม.ต้น และดาราศาสตร์ ม.ปลาย ที่ต้องเป็น 6 สาขา เพราะเรายึดตามธรรมนูญสากลระดับนานาชาติ ที่เราต้องการคัดหรือสอบเพื่อหาตัวแทนระดับประเทศ และให้มีการ train มาก่อนด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อหาตัวแทนไประดับนานาชาติครับ

 

      พูดง่ายๆ ว่า ช้างทุกตัว มีสิทธิ์เป็นช้างตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกได้ครับ ทั้งช้างเมืองและช้างป่า รวมถึงช้างเผือก หรือ ช้างน้ำบ้านเราครับ

 

      ปัจจุบัน ประเทศไทย มีศูนย์ สอวน. อยู่ 11 ศูนย์ โดยศูนย์ปัตตานี จะรวมจังหวัด ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุงเข้าเป็น 1 ศูนย์ โดย ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ม.ทักษิณครับ ช่วยกันดูแลเด็ก 5 จังหวัดนี้

 

      จริงๆ สองปีมานี้ มีเรื่อง ศูนย์ สอวน. โรงเรียนขยายผลอยู่ด้วย แต่ไม่ขอกล่าวถึงก่อนดีกว่า เพราะมันจะยาวและสับสนเกินไป

 

       มาต่อกันที่เรื่องของการสอบคัดเลือก และเข้าค่าย 1  สอวน.ครับ แต่ละสาขาจะคัดเลือกนักเรียน จากการเปิดสอบแบบอิสระบางศูนย์มีการกำหนดคุณสมบัติด้านเกรดเฉลี่ย รวมทั้งระดับการศึกษา ส่วนศูนย์เรา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยครับ ทุกคนสามารถสอบได้อย่างเสรี แต่เรื่องระดับการศึกษายังคงมีกฏเกณฑ์มีอยู่บ้าง เช่น นักเรียนที่จะสอบชีววิทยา ต้องเรียนอยู่ระดับ ม.4-ม.6 ส่วน นักเรียนที่จะสอบคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ ให้โอกาสตั้งแต่ ม.1-ม.5 หรือ เคมี ให้สอบได้ตั้งแต่ ม.3-ม.6 เป็นต้น

 

      การกำหนดเกณฑ์ เป็นมติจากบอร์ดที่ประชุมแต่ละศูนย์ ซึ่งการกำหนดช่วงชั้นที่แตกต่างกันนั้นมีสาเหตุครับ เช่น หลายสาขากำหนดชั้นสูงสุดที่สมัครได้ให้ไม่เกิน ม.5 เพราะเมื่อผ่านเข้าค่ายไปถึงระดับประเทศแล้ว เด็ก ม. 5 จะขึ้น ม.6 พอดี อายุจะไม่เกิน ทำให้ไม่ถูกตัดสิทธิ์เมื่อไปแข่งขันระดับประเทศ แต่มีสาขาวิชาชีววิทยา ที่ให้สอบได้ถึง ม.6 เพราะธรรมนูญของสากลกำหนดอายุ หรือ ช่วงชั้นของสาขานี้ไว้ต่างจากสาขาอื่นครับ

 

      ส่วนช่วงล่าง นั้น ส่วนใหญ่จะพยายามเปิดกว้างไว้ก่อน เพื่อให้โอกาส เด็ก ม.ต้น ที่มีความสามารถ สามารถเข้ามาแข่งขันกับพี่ๆ ได้เลย เช่น เด็ก ม.1 หรือ 3 สามารถมาเข้าค่ายคณิตศาสตร์ กับ พี่ ม.ปลายได้ เพราะวิชาความรู้ สามารถเรียนเพิ่มเติมได้จากนอกห้องเรียน และอาจเกิดจากการ train หรือติวเข้มก่อนสอบได้ด้วย บางคนติวมา 3 เดือน ก็สอบติดเลย มีให้เห็นทุกปี

 

       ส่วนบางสาขา อาจไม่ลงไปใช้ช่วงที่ต่ำมาก เพราะพบว่า เด็ก ม. ต้น ที่สามารถเข้ามาได้ และได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์ พอไปแข่งระดับชาตินั้น ทักษะจะยังไม่เพียงพอ จึงแข่งสู้กับตัวแทนศูนย์อื่นไม่ได้ โอกาสได้เหรีญจึงน้อย ศูนย์จึงตัดไฟแต่ต้นลม กำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้แคบลง เช่น วิชาชีววิทยา ที่ปีนี้ เรากำหนดให้สอบได้เพียง ม.4-ม.6 แต่บางศูนย์ยังคงให้โอกาสเด็ก ม.3-ม.6 อยู่ครับ

 

       โดยเด็กที่สมัครสอบหลักพันคน จะถูกคัดให้เหลือแค่ 35 คน โดยการ ranging ranking คะแนนจากมากไปน้อย เพื่อเข้าค่าย 1 ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอนและคัดเลือก เป็นเวลา 90 ชั่วโมง หรือ 15-20 วัน โดยค่าย 1 นี้จะเรียนกันในเดือนตุลาคม หรือ ช่วงปิดเทอมเล็กนั่นเอง

 

       ทั้งนี้ ในการสมัครสอบคัดเลือกนั้น สาขาวิชาที่มีเด็กนักเรียนสมัครสอบมากที่สุด ได้แก่วิชาชีววิทยา ส่วนน้อยที่สุด คือวิชาคอมพิวเตอร์ บางปี ศูนย์ของเรามีเด็กสมัครสอบชีววิทยากว่า 2 พันคน ลองคิดดูเองว่า โอกาสที่จะเป็นอันดับ 1-35 เพื่อไปเข้าค่าย 1 จะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ ยิ่งเป็นศูนย์ภาคกลาง หรือ กรุงเทพ หรือ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ฯ จะมีเด็กสมัครมากกว่านี้อีก ทำโอกาสในการติดยากขึ้นไปอีกครับ ดังนั้น เด็กหัวกะทิเท่านั้น ถึงจะเข้ารอบแรกนี้ไปได้

 

      นอกจากนี้ การคัดเลือกเด็กเข้าค่าย 1 ยังมีเรื่องของอันดับการเลือก และเงื่อนไขย่อยอื่นอีก คิดว่าไม่กี่วันข้างหน้านี้ จะมาเขียนต่อแล้วกันครับ

 

   ช่วงนี้ บันทึกชุดเยอะไปแล้ว มีเรื่องใหม่ๆ ให้อยากเขียนเต็มไปหมด เรื่องที่เขียนไปแล้ว ส่วนใหญ่ยังอยู่ตอน 2 ตอน 3 อยู่เลย บันทึกชุดใหม่ก็ออกมาอีกแล้ว รู้สึกเหมือนชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกมาก เหมือนอย่างที่น้า shang เอามาตั้งชื่อบันทึกของแก ผสมผสานกับการเดิน ทักษะชีวิตของน้า ที่วันนี้ น้าก็ยังคนเดินต่อไปกับบันทึกของแก อะไรไม่รู้ ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป.. ส่วนคุณลุงทดแทน ยิ่งฝนตก ยิ่งรถติด ยิ่งซ่อมมาก บันทึกยิ่งออก มีความสามารถพิเศษจริงๆ ส่วนท้าว ยังคิดถึงเสมอและยังรอจะกินกับข้าวฝีท้าวอยู่ เมื่อไหร่จะได้ไปเข้าค่ายกับท้าวเสียที อิอิ พาดพิงเท่านี้ พอหอมปากหอมคอ ไปนอนดีกว่า

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"  

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2556 23:16 แก้ไข: 16 กันยายน 2556 13:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ลูกสาวคนโตพี่ก็ลองสอบสายชีววิทยา มาแล้ว ถึง 2 ครั้ง แต่ก็มีโอกาสได้แค่ทดลองสอบ

แต่เขาก็ไม่ท้อค่ะ จะลองไปเรื่อย ๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวยให้

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
15 September 2013 12:00
#92808

น้องสองใยถ้าอยู่แค่ๆ จะส่งหญิงมุกเรียนพิเศษด้วย 555

ส่วนก้าวย่างเดิน ปล่อยน้าไป

แต่ ฝีท้าว ทำอาหาร ตัวใครตัวมัน

เราไม่ทานด้วยถ้าเป้น เท้า นี้ อิอิ อิ

ลูกสาวพี่แป๊ดจะต้องสอบได้ในปีที่ 3 แน่เลยครับ ความพยายามสูงมาก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

น่าจะเป็น Ranking นะครับ

 

แล้วช้างตายทั้งตัวล่ะน้อง ๒ ใย

อิอิอิ

เราเอง

ว่าแล้ว ว่าทำไมอ่าน ranging แล้วมันแปลกๆ แต่ไม่ได้ตามหา ว่าเขียนให้ถูกยังไง ขอบคุณน้า shang ด้วย แก้แล้วครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ