นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1783
ความเห็น: 3

โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา

     เมื่อสองวันที่แล้ว (14 กันยายน 2557) ตนเองกับ ดร.ศราวุธ เจ๊ะโซ๊ะ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัด "โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ซึ่งกิจกรรมนี้ เราศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคนิคประสบการณ์จากวิทยากรและสถานที่จริง ในพื้นที่อำเภอจะโหนง และ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


      วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเสริมรายได้ในสวนยางด้วยการปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตว์พร้อมการบริหารจัดการรวมกลุ่มน้ำยางสดของชาวสวนยางพาราเพื่อการพึ่งตนเองของสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการคำนวณเพื่อประมาณราคาไม้ยางในสวนยางพาราก่อนโค่นรวมทั้งเทคนิคการตัดเลื้อยไม้เป็นชิ้นส่วนส่งโรงงงานแปรรูปไม้ยาง และตำหนิในไม้ยางพารา การจัดมาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราไม้ยางพารา และหน่วยงานทางวิชาการ

 
     สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม/กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภาคอุตสาหกรรมยางที่มีศักยภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในส่วนของยางพาราและไม้ยางพารา รวม 50 กิจการ 


        งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมของกลุ่มยางพารา 2 เรื่อง คือ "เทคนิคการเพิ่มรายได้เพื่อพึ่งตนเองในสวนยางตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา" และ "เทคนิคการจัดการศูนย์รวมน้ำยางสดเพิ่มรายได้ชาวสวนยางบ้านปากช่อง ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา" 

        ส่วนกลุ่มไม้ยางพาราก็มี 2 เรื่องย่อยเช่นกัน ได้แก่ "เทคนิคการคำนวณเพื่อประมาณราคาไม้ยางในสวนยางพาราก่อนโค่น กรณีตัวอย่างสวนยางบ้านโคกทัง ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา" และ "เทคนิคการตัดเลื้อยไม้เป็นชิ้นส่วนส่งโรงงงานแปรรูปไม้ยางและตำหนิในไม้ยางพารา และการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา"
 
            ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา และไม้ยางพาราในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เป้นประโยชน์ต่อกันและสามารถนำไปใช้ได้จริงต่อไป


      ส่วนผู้จัดทั้งสองคนไม่เหนื่อยเลย เพราะผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายยางพาราและไม้ยางพาราที่สนิทกับ อาจารย์ศราวุธอยู่แล้ว วิทยากรผู้ให้ความรู้ก็มีความเป็นกันเองและมีความรู้ประสบการณ์มากมายที่ถ่ายทอดออกมาให้ชาวสวนยางได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่า สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกเรื่องเลยครับ
เอิ้ก เอิ้ก
"ใจสั่งมา"
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 September 2014 20:53 Modified: 16 September 2014 21:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ครับ เราสามารถวัด BAE ในไม้ยางพาราได้นะครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ จะบอกต่อให้แก่ สกย. และกิจการในโครงการฯ นี้ครับ

 

ทั้งนี้ โครงการแบบนี้ของ ม.อ. เรามีอยู่เยอะ จัดกันทุกคณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการและผู้รับบริการแตกต่างกันออกไป หากศูนย์ฯ ต้องการทำ PR เพิ่ม ทีมการตลาดอาจสอบถามไปยังโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเมื่อทางโครงการมีการประชุมหรือสัมมนา เพื่อไปตั้งบูท หรือ จัด PR เล็กๆ ร่วมกันได้ (ม.อ.ด้วยกันจะคุยกันง่าย) เช่น โครงการยางและไม้ยางฯ ของผมจะจัดงานสัมมนาปิดโครงการกันวันที่ 9 ต.ค.57 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลส ซึ่งมีตัวแทนกิจการด้านยางและไม้ยางประมาณ 95 กิจการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

น้อง ๒ ใยไม่ต้องเลื้อยก็ได้ครับ

แต่ถ้าง่วงมาก ๆ ก็เลื้อยได้

แต่ตอนเลื่อยไม้อย่าเลื้อยนะครับ เดี๋ยวมีเลือด

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.177.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ