นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 3743
ความเห็น: 10

หอพักนักศึกษาที่เห็นและควรเป็น

หอพักสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักอาศัย แหล่งเรียนรู้และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันกลับมามองและทบทวนเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่หลังนี้ของม.อ.ให้น่าอยู่น่าอาศัยเป็นแบบอย่างของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

      ไม่ต้องแปลกใจว่า2-3วันนี้พี่อัมพร น้องทายุ หายหน้าหายตากันไปไหน ทุกคนมารวมพลอยู่ที่มอ.สุราษฎร์ฯ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 5วิทยาเขต โดยสุราษฎร์ฯได้รับเกียรติจากพี่ๆวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นวิทยาเขตที่ได้ต้อนรับการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่เราจัดร่วมกัน ที่มาที่ไปก็เริ่มจาก ท่านอธิการบดีได้ดำริเรื่องการจัดสัมมนาหอพัก5วิทยาเขตกับ พี่ๆงานบริการสัวดิการ  นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่  พี่เบิ้มของเราก้แสนจะน่ารักนึกถึงน้องๆวิทยาเขตเล็กๆ ก็มิได้รอช้า รับสนองนโยบายดังกล่าวทันที วันนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เหล่าคณะกรรมการหอพักได้รวมพลกัน

    ยิ่งไปกว่านั้น....คนทำงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายได้มาจากหน้าเจอตากันเป็นครั้งแรก ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองหอพัก พี่ๆน้องๆแนวหลังคนหอพักได้ออกมาเผยโฉมให้เห็นกัน  แค่นั้นยังไม่พอ ยังได้ลับสมอง ประลองความคิดกันอย่างเมามัน เล่าเรื่องการดูแลนักศึกษาหอพักของเราอย่างไรให้ดีที่สุด ให้หอพักเป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษาเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตการเป็นนักศึกษา

  พี่สุพัตราหัวหน้างานบริการสวัสดิการเป็นแม่ทันนำทีมพวกเรา เปิดประเด็นปัญหาที่ประสบพบเจอเล่าสู่กันฟังตามประสาคนหัวอกเดียวกัน

คุยกันตั้งแต่ประมาณ19.00 น. รู้ตัวอีกทีก็ 21.30 น.แล้ว มีประเด็นร้อนๆแรงๆมากมายที่เราพูดคุย แลกเปลี่ยนกัน พอสรุปและเล่าให้ฟังได้คร่าวๆ ดังนี้

1. ค่าหอพักปีหนึ่งๆของแต่ละวิทยาเขตไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน

แต่กลับสู่นักศึกษาปีหนึ่ง200,000- 500,000 บาท ในรูปแบบงบประมาณพัฒนานักศึกษา เพียงพอหรือไม่ และเท่าไหร่ที่พอเหมาะพอควร  วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบที่ผ่านมาควรได้รับการทบทวนหรือไม่อย่างไร 

ค่าหอพักนักศึกษาควรกลับมาสู่การดูแลคุณภาพชีวิตในหอพักเพื่อเป็นที่อยู่ที่น่าพักอาศัยมากกว่าที่ซุกหัวนอนทั้งทางด้าน การบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เนต ระบบรักษาความปลอดภัย  การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ปัจจุบันเป็นอย่างไร ?

2.หอพักคือบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดี ที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพราะที่อยู่อาศัยคือ1ในปัจจัย4 พื้นฐานของมนุษย์ แล้วมนุษย์ที่เข้ามาในรั้วมอ.ได้รับการดูแลที่เหมาะสมแล้วหรือยัง?พ่อบ้านแม่บ้านที่คอยดูแลมีเพียงพอสำหรับบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วหรือยัง  สัดส่วนบุคลากรต่อการดูแลนักศึกษาในหอพักที่เป็นอยู่และที่ควรเป็น เป็นอย่างไร

3.การพัฒนานักศึกษาในหอพัก ทักษะชีวิตควรดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้วิตเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งยัวยุ สิ่งเร้าภายนอกได้อย่างจริงจัง

4.การบริหารจัดการ 4m man money meterail management  ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับท้ายๆ แต่ในขณะที่เรามีนโยบายบ่มเพาะคนดี หอพักเปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันเราดูแลกันอย่างไร

5.มาตราฐานการดูแลนักศึกษา บริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในหอพัก เพียงพอหรือไม่อย่างไร

6.การปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานให้น่าอยู่น่าอาศัยรอเวลามากว่า10 ปี โดยเฉพาะปัตตานีสภาพหอพักนักศึกษาเป็นอย่างไร ใครเคยรู้บ้าง?

7.ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษามาตราฐานที่ควรเป็น เป็นอย่างไร ใครรู้บ้าง?

8.มหาวิทยาลัยเห็นหอพักเป็นอะไรใครช่วยตอบที

9.หอพักมหาวิทยาลัยฯที่ควรเป็นอย่างไร ให้สมศักดิ์ศรี 40 ปี มอ.บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคมและตอบพ่อแม่ผู้ปกครองได้อย่างเต็มปากว่า....ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดี

 พรุ่งนี้โชคดีของเหล่าพลพรรคคนรักหอพักได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟังจากใจคนทำงานหอพักว่า.....สิ่งที่เห็น ที่เป็นอยู่ และสิ่งที่อยากเห็นและควรเป็น นั้นเป็นอย่างไร  กับท่านอธิการบดี

เรื่องราวจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟัง

ปล.หอพักสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักอาศัย แหล่งเรียนรู้และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันกลับมามองและทบทวนเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่หลังนี้ของม.อ.ให้น่าอยู่น่าอาศัยเป็นแบบอย่างของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ให้สมศักดิ์ศรี 40 ปี ม.อ.บ่มเพาะคนดี ชึ้นำสังคม สั่งสมปัญญาพัมนางานวิจัย

ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยบอกทีหอพักนักศึกษาที่ท่านอยากเห็นและควรเป็นให้สมศักดิ์ศรี 40 ปี ม.อ.บ่มเพาะคนดี ชึ้นำสังคม สั่งสมปัญญาพัมนางานวิจัยควรเป็นอย่างไร

ก่อนที่เราจะแต่งอค์ทรงเครื่องลูกของเราให้สวยสดงดงาม พัฒนาบ้านที่อยู่ ที่กิน ที่หลับนอน ดีพอแล้วหรือยัง

สร้าง: 25 มกราคม 2551 22:53 แก้ไข: 26 มกราคม 2551 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Cutie Garn (Recent Activities)
26 January 2008 16:59
#16924

หวัดดีจ้า แวะมาทักทายหลังจากออกข้อสอบหนึ่งวันเต็มๆ ใกล้เดี้ยงแล้วเพื่อนเอ๋ย รักษาสุขภาพนะจ๊ะ

ปล สร้างหอพักแจ่มๆให้อาจารย์สาว(โสด)อย่างเรามั่งดิ อิๆๆๆ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
26 January 2008 20:38
#16959
 • มีประเด็นน่าสนใจและน่าพิจารณาหลายอย่างจริงๆ นะคะ..
 • ถ้าเรา value ว่านักศึกษาเหล่านี้คือผู้ที่จะพูดกันปากต่อปากถึงคุณภาพและความใส่ใจของมหาวิทยาลัย..
 • ถ้าเรามองว่านักศึกษาเหล่านี้จะออกไปเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม..
 • ถ้าเรามองว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม...
 • คงมีอะไรที่เราต้องคิดมากกว่านี้เยอะค่ะ..ทั้งวิธีการผลิตบัณฑิต วิธีการดูแลบัณฑิต วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ไม่ใช่แค่เรื่องทักษะ แต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโดดเด่นในตัวนักศึกษา) และอื่นๆ อีกมากมาย..
 • อะไรจะเป็นความเด่นของนักศึกษา ม.อ. ที่คนในสังคมได้ยินปุ๊บ ชื่นชมปั๊บ ว่านี่แหละ ใช่เลย "เด็ก ม.อ." หรือ "ต้องเด็ก ม.อ. เท่านั้นนะ ไม่มีที่อื่นเหมือน"..
 • เฮ้อ..โจทย์ใหญ่จริงๆ

ตอบ Cutie Garn ขอบคุณมากเลยที่แวะมาทักทายทหอพักแจ่มๆสำหรับอาจารย์สาวคงยากอะนะ หาคนช่วยสร้างเรือนหอง่ายกว่ามั้ง

ตอบKon1Konใช่เลยคะอาจารย์มีประเด็นน่าสนใจและต้องคิดพิจารณา สร้างความเหมือนที่แตกต่าง เคยมีโอกาสนำเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมผู้บริหารของมอ. แต่ก็เฉยๆกัน เราต้องสร้างมอ.ให้เป็นแบรน ที่ติดตลาดบน ของดีมีคุณภาพได้มาตราฐาน บอกได้โม้ได้เลยว่า จบมอ.ต้องมีมาตราฐาน ข้อว่าไป

ไม่งั้นเราจะถูกชิงพื้นที่ข่าวจากม.ทักษิณ วลัยลักษณ์

สร้างเด็กมอให้เด่นในด้านดีดี ดีกว่เด่นในด้านลบนะคะ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
27 January 2008 21:16
#17091
 • นึกไม่ออก อ่าน ๒-๓ รอบแล้ว ดึงไม่ออกซะที ว่าจะดึงอะไร มาจาก กระเป๋าดี
 • จำได้ว่า ปี ๑ อยู่หอ ป ี๒เขาไล่ไปข้างนอก เริ่ม มีหอข้างนอก เยอะขึ้น สหกรณ์ฯ อนุมัติ เงินกู้ สำหรับ บุคลากร เพื่อสร้างหอพัก ให้นักศึกษา ข้างนอก วิธีปุณกัณฑ์ เปลี่ยนไป จากที่ที่ ไม่มีใครต้องการ กลายเป็น ที่ที่ใคร ต่างจับตามอง กลายเป็น ที่ซุ่มซ่อน ของเหล่า มิจฉาชีพ กลายเป็น ปุณกัณฑ์ ทุ่งรี ที่ไม่เคยหลับ
คิก คิก คิก
เราเอง 8-)
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
28 January 2008 10:17
#17142
 • พี่ยังเหนื่อยไม่หายเลยน้องดวง
 • กลับถึงหาดใหญ่หลับเป็นตายเหมือนช้างเหยียบจ้า
 • ค่ะดีจังที่น้องดวงนำสาระพัดสาระพันหอพักมาเล่าให้กัลยาณมิตรฟัง
 • หากพี่เล่าอยู่คนเดียว คนอื่นเบื่อฟังและเบื่ออ่านแล้วจ๊ะ
 • เพิ่มเติมข้อมูลหอพักหาดใหญ่ที่ทีมงานพวกพี่ดูแลอยู่ทำรายได้ปีละประมาณ 17 - 18 ล้านค่ะ แต่เวลาของบประมาณมาใช้จ่ายในหอพัก ขอบุคลากรเพิ่ม ถูกหน่วยงานที่ดูแลหั่นงบ เชือนงบจ้า จะมาเรียกร้องเอาคุณภาพชีวิตนักศึกษาก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละคร่า... อนิจจัง

ขอร่วมอีกคนในฐานะเคยอยู่พัก 4 ปี สมัยเรียน  ภูเก็ต

ผมยังไม่รู้ว่าอะไรคือดีสำหรับตอนนี้  เข้าใจว่าการเป็นอยู่สมัยนี้ หรือว่าคุณภาพชีวิตแตกต่างกับเมื่อก่อนเมื่อตอนผมอยู่หอพัก ต้องตื่นมาทำความสะอาดตั้งแต่ ตี 5  ขัดห้องนำทำความสะอาดเองทุกอย่าง  มีการประชุม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจ  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ นี่คือชีวิตชาวหอ หอพักหญิง 2 ทุ่มห้ามออกจากหอพัก  หมายความว่าพ่อแม่สบายใจได้ไม่ต้องเป็นกังวล   นอนห้องรวมกันเป็นห้องโล่ง  และมีเตียง 2 ชั้นวางเรียงกัน เอาเป็นว่านอนรวมกัน เป็น 100  คน  ถ้าเทียบกับหอพักม.อ.ปัจจุบัน สบายมาก

ชีวิตหอปัจจุบันไม่ค่อยต่างกับการอยู่ข้างนอกซักเท่าไหร่นะในปัจจุบัน     แต่ถามผมว่าดีหรือยังสำหรับผมหอพักในปัจจุบันผมคิดว่าดีแล้วคับ

Ico48
(^_^) (Recent Activities)
03 Febuary 2008 02:07
#18806

กฎมีไว้แหก ค่านิยมเด็กไทย กับคำถามผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ก็ต้องถาม

ทำไม4 ทุ่มแล้ว...  เด็กยังไม่นอน

ทำไม4 ทุ่มแล้ว...  เด็กยังเสียงดัง

ทำไม4 ทุ่มแล้ว...  เด็กยังนั่งเป็นคู่

ทำไม4 ทุ่มแล้ว...  ยังมีเสียงมอไซด์

ทำไม...

ทำไม...

และทำไมเจ้าหน้าที่หอพักถึงไม่ดูแล

เจ้าหนาที่หอพักทำอะไรอยู่....

ร้อยแปดพันคำถาม ที่ทำให้เจ้าหน้าที่หอพักห่อเหี่ยวใจ แม้ว่าจะดูแลดีแค่ไหน แต่ก็ยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่ยึดถือค่านิยมเดิมๆ "กฎมีไว้แหก"

 

 Our Shangri-La ศิษย์สำนักเดียวกันเลย อะไรๆก็เปลี่ยนไป

อัมพร ช่วยๆกันเล่าจะได้เข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่บ้างคะพี่

 แฉ็งแม็ง ขอบคุณคะที่ช่วยคิด สมัยก่อนกะสมัยนี้ต่างกันมาก นศ.เปลี่ยนไปจากรุ่นเราเอยะคะ ต้องดุแลทุกเรื่อง

(^_^) ส้ต่อไปมนุษย์ไฟฟ้าสีชมพู ตราบใดเรายังทำงานกะคน คำถามแบบนี้มีตลอดชีวิตการทำงาน สิ่งสำคัญ เรามีใจ ก้พอคะ นู๋คงเข้าใจคำนี้นะ อีกอย่างเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคะ อาจไม่ถูกใจคนทุกคน แต่ถูกต้อง ก้เพียงพอแล้ว

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
26 Febuary 2008 14:00
#22323
Ico48
new [IP: 119.42.113.7]
07 September 2009 15:28
#48102

จะไปจองหออ่ะ

 

ไม่ทราบว่าหอเเพงรึป่าว

 

ความจิงเเร้วเรอยุ่ชุมพรอ่ะน่ะ

 

เเต่ปิดเทอมจะไปเรียนพิเศษ

 

เราคิดว่าจะไปจองที่นี้เเระ

 

มีคนบอกว่า ดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ