นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2044
comment: 0

กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2554

 ดังรายละเอียดตามเว็บไชด์นี้คะ

 

                                                     กองกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

created: 24 May 2011 14:58 Modified: 24 May 2011 14:58 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or