นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1862
ความเห็น: 2

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

Democracy Decency Drug-Free

เรื่องค่อนข้างเก่าแล้ว แต่นำมาเล่ากันใหม่ เผื่อบางคนยังไม่รู้ จะได้พอคุ้นหูเวลาได้ยินใครๆ เอ่ยถึง "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี"

เรื่องนี้ไม่ได้มาจาก สมศ. หรือ สกอ. อย่างที่คาดไว้  แต่เป็นเรื่องที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศนโยบายมาครอบคลุมถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วย จึงเป็นที่มาที่งานประกันคุณภาพอย่างดิฉันต้องขวนขวายเอาไว้ เพิ่งจะมีเวลาได้มาอ่านซ้ำหลังจากการแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จับใจความได้ว่า

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายนี้ขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน (ค่อนข้างจะเข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน) คือ

D ที่ 1 Democrecy ด้านประชาธิปไตยนั่นเอง  ประสงค์ให้ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและซื้อสิทธิขายเสียง

D ที่ 2 Decency ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฎิบัติอยู่ในวิ๔ชีวิต

D ที่ 3 Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน รู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด

เมื่อนโยบายเป็นเช่นนี้ สกอ. ไม่นิ่งนอนใจ ให้เพิ่มตัวบ่งชี้ในระบบประเมินคุณภาพภายในอีก 2 ตัวคือ

- การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

- ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  งานเข้าประกันคุณภาพอีกล่ะ  ออกแบบตารางเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิงกันอีก สู้สู้ เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ฮา.........

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): 3 ดี
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 ธันวาคม 2552 14:07 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2552 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

^^v สู้ต่อไป
Ico48
ครับผม [IP: 58.9.20.245]
17 ธันวาคม 2552 21:47
#52138

การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้ สกอ. และ สมศ.เสียผู้เสียคนไปแล้วเพราะมีผลงานเป็นวิกฤตเอกสาร(document crisis) เนื่องจากไม่รู้จริงในกฏหมายการศึกษาแห่งชาติที่บัญญัติ"ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา"

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 47 หมายความว่าให้ใช้"ระบบ"QMS. Quality Management System เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพ(ทั้งภายในและภายนอก)..โดยใช้"ระบบ"เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ(Quality Audits)

กระทรวงศึกษาฯกำลังจะกระโดดน้ำตายตาม สกอ.และ สมศ.เพราะสับสนในเรื่อง"ระบบ"เช่นเดียวกัน จึงมีไอเดียกระฉูดประกันคุณภาพภายใน 3 Ds

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ