นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2502
ความเห็น: 4

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่น

         

             คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์    ภาควิชาพืชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  "ด้านบริการวิชาการ" ประจำปี 2554
2. รางวัลผลงานดีเด่น สาขาการวิจัย ชื่อผลงาน "การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน"


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
 

                  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันอย่างยิ่ง และเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ และการทำวิจัย รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ตระหนักดีว่า การวิเคราะห์วิจัยใดๆ ก็ตาม ควรจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ด้วยความมานะพยายามที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ จึงพยายามศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

             รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นผู้ไม่ย่อท้อต่อการเผยแพร่ความรู้ วิชาการ แก่ชุมชน และท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ว่า รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรตลอดมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และหากรศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ไม่ติดภารกิจใดๆ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ จะไม่ปฏิเสธการทำประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยทำด้วยความเต็มใจ ความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับแก่คนในชุมชน ตลอดจนความพยายามที่จะบูรณาการความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา จนเป็นที่รัก และศรัทธา แก่ลูกศิษย์ กระทั่งทุกวันนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ยังคงเข้ามาขอความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิด นำไปสู่กระบวนการพัฒนางานทางด้านเกษตร โดยเฉพาะเรื่องปาล์มน้ำมันที่รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เชี่ยวชาญ

             ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ได้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการอย่างดียิ่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็งในอาชีพการทำสวนปาล์ม และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

11


ด้านการอุทิศตน

                รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นผู้ที่อุทิศตนและทุ่มเทในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชกรรมปาล์มน้ำมัน และได้นำความรู้ที่เกิดขึ้นมาเผยแพร่ในวงกว้างในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ การรับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น การเขียนเอกสารประกอบการอบรมทั้งที่จัดอบรมเองและรับเชิญเป็นวิทยากร การจัดสัมมนาวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ การเขียนหนังสือ การเสนอผลงานในวารสารวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ การจัดทำจดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ การทำแผ่นพับและโปสเตอร์เพื่อประกอบการอบรมและจัดนิทรรศการ การให้สัมภาษณ์เพื่อนำลงสิ่งพิมพ์ การร่วมออกรายการทางทีวี การให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุ และการเผยแพร่หนังสือปาล์มน้ำมันและจดหมายข่าวปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร นักวิชา การ ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

                โดยงานที่ทำต่างๆ ไม่ได้หวังค่าตอบแทนจากผู้ที่รับความรู้ นอกจากนี้ยังได้มีการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่นการเป็นวิทยากรและจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถเพิ่มผลผลิต/พื้นที่ได้สูงขึ้น และผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งต้องการให้นักวิชาการอื่นๆ ทุกท่านได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้เพื่อต่อยอดในการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรต่อไป


ที่มาของภาพ : http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/service_cpalm.htm
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 สิงหาคม 2554 17:49 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ด้วยค่ะ

ร่วมยินดีกับอีกผลงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เพราะตั้งใจมุ่งมั่นจึงพัฒนา เพื่อประชา ประเทศ ใช่ตนเอง

แสดงความยินดีด้วยคนค่ะ ..และเป็นกำลังใจในการทำงานทั้ง อ.ธีระ และน้อง plammy จ้า!

Ico48
Elipsies [IP: 110.171.154.207]
13 เมษายน 2555 01:34
#76545

ยินดีด้วยครับ อาจารย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ