นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 0 "เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในโซน “เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ของหอประวัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย PalmMy   สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 19:00 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 19:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่น

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ภาควิชาพืชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ด้านบริการวิชาการ" ประจำปี 25542. รางวั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย PalmMy   สร้าง: 04 สิงหาคม 2554 17:49 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการประเมินโครงการ "จิตสำนึกสาธารณะด้วยพุทธวจน"

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการ อบรมการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง “จิตสำนึกสาธารณะด้วยพุทธวจน” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงเป็นพระวิทย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 10 พฤษภาคม 2554 18:59 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2554 09:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการ "แรงจูงใจ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 24 มีนาคม 2554 14:06 แก้ไข: 24 มีนาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เชิญร่วมฟังบรรยาย สะอาดคิด พิชิตงาน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 20 มกราคม 2554 14:18 แก้ไข: 25 มกราคม 2554 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สรุปผลการประเมินเส้นทางสู่ชำนาญการ

จากความเดิมตอนที่แล้ว พี่เหมียวได้เกริ่นนำ "เรื่องเล่าจากการบรรยายเส้นทางสู่ชำนาญการ " โดยได้วิทยากรที่มีฝีมือ แห่งคณะแพทยศาสตร์ คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ และความกระจ่าง เกี่ยวกับการเข้าสู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 19 ตุลาคม 2553 17:17 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2553 18:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) งานเกษตรภาคใต้

งาน เกษตรเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ปาล์มมี่เพิ่งจะมีเวลามาเขียน share เล่าประสบการณ์งานเกษตรที่จัดขึ้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา หลังจากเคยเป็นผู้เดินเที่ยวงานมานานถึง 17 ปี (เดินทุกปีจริงๆ นะคะ ไม่มีปีไหนเบี้ยวไม่มาเดินงานนี้เลย) แต่ปีน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 19 สิงหาคม 2553 13:31 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 19:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นายสกนธ์ รัตนโกศล ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษาย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย PalmMy   สร้าง: 09 เมษายน 2553 17:57 แก้ไข: 09 เมษายน 2553 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]