นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2107 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1136 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4159 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18869 2
ครบ 15 ปี [C] 1138 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1375 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1652 3
น้องบี 1526 2
ตลาดต้องชม 1791 3
น้ำใจเด็กน้อย 1007 2
รับสมัครใหม่ 1392 5
เกื้อกูล 921 0
ตลาดปลอดโฟม 1194 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1195 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1235 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 918 1
หัวอกคนชิม 1129 2
ตลาดนัดเกษตรกร 808 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1420 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1430 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1396 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1259 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1474 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1404 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1287 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1701 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2035 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1930 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2208 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2393 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2275 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2263 3