นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2605 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1494 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4577 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 19221 2
ครบ 15 ปี [C] 1391 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1673 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1945 3
น้องบี 1815 2
ตลาดต้องชม 2155 3
น้ำใจเด็กน้อย 1280 2
รับสมัครใหม่ 1693 5
เกื้อกูล 1231 0
ตลาดปลอดโฟม 1491 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1488 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1528 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 1254 1
หัวอกคนชิม 1396 2
ตลาดนัดเกษตรกร 1152 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1710 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1698 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1657 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1490 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1756 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1719 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1553 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1973 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2256 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 2194 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2425 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2644 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2608 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2558 3