นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1931
comment: 1

กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง อย่าคิด...ที่จะเปลี่ยนแปลง...คนอื่น (Don't change someone)

"เปลี่ยนที่เรา"คือการที่จะบอกให้เปลี่ยนที่ "ใจ" เรา

 

เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่าคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่น เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านผ่านหูผ่านตาบ่อยครั้ง  และครั้งนี้วันที่ 30 กรกฎาคม2556 ก็เป็นอีกหนึ่งคราที่ได้รู้จักกับคำนี้โดยวิทยากรอาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
ในการอบรมเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน  เนื่องจากทุกคนต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสุข  จึงต้องเข้าใจว่า

ทุกคน         มีความแตกต่าง

                   เข้าใจตนเอง

                   เข้าใจผู้อื่น

                   ต้องการความสุข

                   ต้องอยู่ร่วมกัน

                   ร่วมสร้างสุขบนความแตกต่าง

                   ยอมรับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ

     ดังนั้นอย่าคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นดังคำที่ว่า"อย่าเปลี่ยนที่เขาให้เปลี่ยนที่เราดีกว่า"

     คำว่า "เปลี่ยนที่เรา"คือการที่จะบอกให้เปลี่ยนที่ "ใจ" เรา

     เปลี่ยนที่"ทัศนคติ(Attitude)" เพราะเปลี่ยนที่ใจเรานั้นเปลี่ยนง่ายกว่าเปลี่ยนที่ใจเขา 

     โดยใช้ความคิดเชิงบวก (Good Attitude)

     การเปลี่ยนแปลงต้องมีความกล้า.....

     กล้า....เปลี่ยนแปลงความคิด  
ความคิดของคนเราได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์เดิม ทัศนคติ ความเชื่อ
บางคนไม่กล้าคิดอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม

     กล้า...แปลงความคิดสู่การกระทำ
การจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามขอให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปหาใหญ่  เริ่มจากความถี่น้อยๆไปสู่ความถี่บ่อยๆขึ้น  เริ่มจากสิ่งที่เราชอบมากไปสู่สิ่งที่เราชอบน้อย

    กล้า...ยอมรับผลการเปลี่ยนแปลง  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีได้นั่นก็คือ
การคิดเชิงบวก (จาก กล้าเปลี่ยนแปลง(ตัวเอง) เขียนโดย..ณรงค์วิทย์  แสนทอง)

 

 


 

 


 
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 July 2013 18:48 Modified: 31 July 2013 18:52 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
01 August 2013 08:26
#91182

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.202.194
Message:  
Load Editor
   
Cancel or