นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 2269
ความเห็น: 1

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์

ประทับใจในความก้าวหน้าความเป็นปึกแผ่นของคณะ

รองศาสตราจารย์

ดร.จิราพร  เพชรรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  เพชรรัตน์  สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4  เมื่อวันที่  30 มกราคม พ.ศ. 2523 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)(พ.ศ.2537-2555) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์จนเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557 เป็นเวลา 34 ปี 8 เดือน

 

อาจารย์เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรชาติ

ได้อย่างไร

          เริ่มต้นทำงานสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ระดับ 4 สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จากการประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้านกีฏวิทยา

อุดมการณ์การทำงาน

          อาจารย์จิราพร เพชรรัตน์ ถือว่าเป็นบุคลากรยุคก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์บอกว่าเวลาทำงานไม่ได้มีอุดมการณ์อะไร มีงานก็รับผิดชอบ ทำตามความสามารถ ลอง searched หาอุดมการณ์ที่ถ้าจะเอาอาจารย์ขอเป็น ‘Do what you can, with what you have, where you are.’ ของท่านTheodore Roosevelt และอีกอันที่อาจารย์ก็ชอบแต่กลัวว่าจะตลกไปคือ "ความดีเหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์"

 การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง (TOR)

ท่านจบปริญญาเอกทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการทางด้านนี้โดยตรง โดยมีศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไว้รองรับงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา) และคณาจารย์ ของภาควิชาฯ 

 หลักการทำงาน 

          การทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยกันส่งเสริมการทำงานร่วมกัน อยู่กันอย่างมิตรจะได้มีความสุขในที่ทำงาน เวลาทำงานก็ (คิดว่า)ทำเต็มที่ตามความสามารถและหาความสุขในการทำงาน ซึ่งครอบครัวมีส่วนช่วยให้ทำงานได้ดี และหน้าที่การงานที่ดีก็ส่งเสริมให้ครอบครัวดีมีความสุขเช่นกัน(reciprocal factor!...)  

   ประสบการณ์ทำงานด้านการสอนและงานวิจัย   

 

สมัยก่อนมีอาจารย์และนักศึกษาน้อยทำให้มีความสนิทสนมกัน เวลาสอนอยากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน และนึกถึงพ่อแม่ที่ส่งเสียให้เรียน ความสำเร็จของลูก  คือความสุขของพ่อแม่ 

การทำงานวิจัยจำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้ความรู้มาใช้ในการสอน การขอทุนวิจัย สมัยก่อนขอได้ไม่ยากและตรงกับความต้องการของเรา  แต่ปัจจุบันแม้จะมีแหล่งทุนมากขึ้น แต่มียุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น ต้องทำทั้งสอน วิจัย บริหาร บริการวิชาการ ถ้าให้เลือกใหม่อาจารย์บอกว่าคงไม่เลือกอาชีพนี้

 ผลงานที่ทำให้ภาคภูมิใจมากที่สุ  

     

  ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) รับผิดชอบงานวิจัยทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โครงการวิจัยเรื่องแรกๆที่ประทับใจ คือ การควบคุมยุงเสือ (พาหะโรคเท้าช้าง) โดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับทุนจาก WHO  อาจารย์เล่าว่าทำโครงการนี้ได้ประสบการณ์หลายอย่าง ตั้งแต่จดหมายแจ้งว่าได้ทุนถูกส่งไปที่คณะวิศวฯจนเกือบหมดเวลารับทุนเพราะจ่าหน้าซองถึง J. Petcharat ซึ่งตอนนั้นในมหาวิทยาลัยมี J. Petcharat ไม่ต่ำกว่า 3 คน ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับยุงเสือที่ ม.มหิดล และ University of Sain Malaysia ไปรับแบคทีเรียที่กรมอนามัย ไปขอคำแนะนำเกี่ยวกับยุงเสือที่สำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและศูนย์ฯพิกุลทอง ต้องไปจับยุงตามคอกวัวเวลากลางคืนที่นราธิวาสแต่อันนี้ไม่ได้ไปเองมีผู้ร่วมงานไปเก็บเก็บแล้วตีรถกลับเลยเอากรงยุงฝากยามไว้ ตอนเช้ายุงตายหมดเพราะโดนยากันยุงของยาม ต้องกลับไปจับใหม่ แต่ก็โชคดีตอนทดลองภาคสนาม ซึ่งปกติลูกน้ำยุงจะหายากเพราะพรุมีขนาดใหญ่ แต่ตอนไปทำที่ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช ปีนั้นแล้งยุงเลยไปวางไข่ในบ่อเลี้ยงปลาร้างเยอะมาก อีกโครงการที่อาจารย์บอกว่านึกถึงทีไรก็ขำทุกทีคือ โครงการปล่อยด้วงงวงผักตบชวาที่เขื่อนบางลาง รองคณบดี (อ.อิบรอฮิม ยีดำ) เตือนว่าไม่ควรไป อาจารย์เลยขอให้ อ. อิบทำหนังสือให้เป็นหลักฐาน เวลารายงานความก้าวหน้าใน power point ก็ scan เฉพาะส่วนที่เตือนว่าไม่ควรไปเพราะอาจเกิดอันตรายและลายเซ็นของอ. อิบ กรรมการฯ มองหน้ากันแล้วบอกว่าไม่ต้องไปให้เปลี่ยนที่ อาจารย์เลยโชว์ส่วนหัวบันทึกข้อความให้ดูว่าเป็นจม.ราชการจากรองคณบดี

  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยไม่ค่อยมี แต่เบื่อที่ต้องเขียนรายงานบ่อยๆ มีอยู่บ้างที่ได้รับเงินช้าแต่มหาวิทยาลัยก็ให้ขอยืมใช้ก่อนบางส่วน 

 แนวคิดเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในการทำงาน  

อาจารย์บอกว่าเหมือนคนทั่วไปคือจะหลีกเลี่ยงไม่อยากขัดแย้งกับใคร  คิดต่างได้แต่เอามาร่วมกันพัฒนาอย่าแตกแยก

 การใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

 

อาจารย์บอกว่าอยากมีรถขายก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านแต่       อ.วสันณ์ บอกว่าไม่เอาด้วย ก็เลยจะเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวและตัวเอง 

 ประทับใจอะไรในองค์กร  

ได้รับประสบการณ์ด้านการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคมนอกครอบครัว การทำงานที่มาถึงหลักชัยแล้ว มีความประทับใจในความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นของคณะที่เห็นมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกๆและคณะฯที่ยังไม่มีอาคารของตัวเอง ปัจจุบันคณะฯมีอาจารย์และศิษย์เก่าซึ่งเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงไม่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น  

 ทีมงานสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ห้อง 140

อาคาร 1 ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  งามผ่องใส (หัวหน้าทีม)

ดร.ปฏิมาพร  ปลอดภัย, นางสาวปัทมพร  อินสุวรรโณ

 นางสาวมณียา  แซ่เซียง เป็นผู้บันทึกการสัมภาษณ์ (คุณลิขิต)

 นางสิริพร  ศรีเจริญ (ผู้ติดต่อประสานงาน)

 และ นางสาวศศิธร  ลิ้มจู้  (ผู้บันทึกภาพ)


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กันยายน 2557 14:31 แก้ไข: 05 กันยายน 2557 13:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดิใจด้วยกว่าจะสำเร็จขอเป็นกำลังใจให้น๊ะจ๊ะน้องโจ๊ะโม๊ะน้ำตาล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ