นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Page Visits: 1395
comment: 0

สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์

งานเกษียณอายุราชการ

 

 

บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์  สายบุญ

  


เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผมเริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งครูถูกยุบ และปรับตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนสญงาน โดยยึดคุณวุฒิที่เริ่มบรรจุครั้งแรกคือ วุฒิอนุปริญญา (วุฒิขณะนั้นคือ วท.ม. กีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการจนเกษียณอายุทั้งสิ้น 37 ปี 2 เดือน ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ

การปฏิบัติงาน 

  ทำหน้าที่ช่วยงานในห้องปฏิบัติการ งานวิจัย และคุมแปลงทดลอง ของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

จากการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีความเพียร ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สร้างผลงานที่เป็นประจักษ์ เป็นประโยชน์ในการบริการวิชาการ และการบริการชุมชนของ คุณสุระพงศ์  สายบุญ ทำให้ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรี จึงเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช และคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

การทำงานมีการติดต่อนักศึกษา

เป็นผู้ร่วมสอน และทำหน้าที่สอน ภายหลังเรียนจบ ปริญญาโท ทางกีฏวิทยา

การเรียนการสอน อาศัยประสบการณ์ จากการทำวิจัย และการศึกษาดูงาน ที่สะสมมาตลอดการรับราชการ

การบริหารเวลา

ก่อนมาทำงาน ต้องนั่งสมาธิ สวดมนต์  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลังจาก 7.30 น. ก็มาทำงาน


ประสบการณ์ในการทำงานฝากถึงน้อง ๆ

จากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ทำงานของพี่สุระพงศ์ ในการเตรียมเเลปในรายวิชาเรียน ทำให้รู้ว่าเราต้องพยายาม พัฒนาตนเอง และศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จัก ในการปฏิบัติงานในระยะแรกๆ โดยใช้หลักการจำ เช่น ชื่อแมลงต่าง ๆ ชื่อสารเคมี โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสอบถามจากท่าอาจารย์ สุทธิรักษ์   แซ่หลิม เพื่อให้ตนเองสามารถเตรียมแลปในการเรียนการสอนได้ถูกต้อง จนเกิดความชำนสญ และทำหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบได้ดีที่สุด และได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขากีฏวิทยา  และทำหน้าที่สอนในรายวิชาทางวิชากีฏวิทยา จนเกษียณอายุราชการ

 


สัมภาษณ์โดย

นางสาวปัทมพร   อินสุวรรโณ 

นายสุภาพ   จันทรัตน์

นางอรัญญา   ธรานุเวชน์

นางจรรยา   เพชรหวน

นายสกนธ์  รัตนโกศล

นายโสธร   เดชนครินทร์

 

ผู้ประสานงาน

นางจรรยา   เพชรหวน

ผู้บันทึกภาพ

นายสกนธ์  รัตนโกศล 

ลิขิต

นางสาวมณียา   แซ่เซียง 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2559 15:26 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2559 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โจโมะน้ำตาล.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
Comments are closed for this item.