นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 3 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์ 1389 0
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์ 1886 0
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ 2176 1