นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ann-Net
Ico64
TaTsAnaWan KaEwSrInOh
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1422
ความเห็น: 1

"วิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน" (คณะวิทยาศาสตร์)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน" ระหว่าง 26 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 54 ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน"  สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.53-31 มี.ค.54 ณ ห้องสัมมนาคณะฯ

      วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการทำวิจัย  เมื่อสถาบันมีปัญหาหรืออุปสรรค  สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ  ติดตาม  ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของสถาบัน/การเรียนการสอน  พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
      2. เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบัน  ขอทุน  ดำเนินการตามขั้นตอนวิจัยจนแล้วเสร็จ  และมีการนำเสนอผลงาน

       วิทยากร 
       งานนี้ได้รับความกรุณาจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ของเรา  ซึ่งได้เสียสละเวลามาเป็นวิทยากร...
        -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นะแส
        -  ดร.ปราโมทย์  ทองสุข
        -  ดร.ปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา

        ที่ปรึกษาโครงการ       
        ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาโครงการ  ที่คอยให้ความสนับสนุนจนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา  ซึ่งท่านก็คือ...
        -  รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  สว่างเจริญ  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
        -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  เที่ยงจรรยา  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
  
        ประชาสัมพันธ์        
        
หลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน  ภายในคณะฯ แล้ว  ปรากฎว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายท่าน  และมีข้อสงสัยหลายประเด็น  ซึ่งขอเรียนให้ทราบดังนี้ค่ะ

ข้อสงสัย :  ทำไมระยะเวลาของโครงการนานมาก
ตอบ :       
- จริงๆ ระยะเวลาการจัดไม่นานค่ะ  แต่จะให้ระยะเวลา
  ในการดำเนินการทำวิจัยฯ มากกว่า จะสังเกตได้จาก
  กำหนดการ  ดังนี้
  26 ก.พ. 53  (ครึ่งวันเช้า)  บรรยายเนื้อหา(รวม) และ
                                    ให้เวลากลับไปเขียนโครงการ 1-2 สัปดาห์
  11 มี.ค. 53  (ครึ่งวันเช้า)   ฝึกปฏิบัติแยกกลุ่ม (วิจัยชั้นเรียน)
  17 มี.ค. 53  (ครึ่งวันเช้า)   ฝึกปฏิบัติแยกกลุ่ม (วิจัยสถาบัน)
                   หลังจากนั้นก็จะเป็นการขอทุน  และดำเนินการทำวิจัย
                  เดือน ส.ค. และ ธ.ค. 53 จะเป็นการรายงานผลครั้งที่ 1 และ 2
                  ภายใน 25 มี.ค. 54  นำเสนอผลงาน  ค่ะ
   
                    
ข้อสงสัย :  หากเข้าร่วมโครงการแล้ว  จะบังคับให้ทำวิจัยเลยหรือไม่
ตอบ : 
- ไม่บังคับค่ะ  แต่จะพยายามสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำวิจัยและมีผลงาน
ออกมาให้มากที่สุด (เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้เรื่องการทำวิจัยเพิ่มเติม  สามารถดำเนินการทำวิจัยจนแล้วเสร็จ
และมีผลงานนำเสนอค่ะ  นอกจากได้ผลงานแล้วยังสามารถนำผลการวิจัย
มาแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน  และสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
และการสอนในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยนะค่ะ)
** ท่านสามารถเลือกที่จะทำวิจัยเดี่ยว  หรือกลุ่มก็ได้ค่ะ
   การทำวิจัยในครั้งนี้  "มีที่ปรึกษาตลอดโครงการ"  ไม่ต้องกังวลค่ะ**
 
ข้อสงสัย :  จำเป็นต้องมีหัวข้อวิจัยก่อนเข้าอบรมหรือไม่
ตอบ : 
-  หากท่านมีหัวข้อวิจัยที่สนใจอยากทำอยู่แล้ว  ก็จะดีค่ะ
  แต่ถ้ายังไม่มี  เข้าไปฟังบรรยายดูก่อนบางทีอาจจะได้ทั้งหัวข้อ
  และเพื่อนร่วมทำวิจัยในวันเข้าร่วมโครงการก็ได้นะค่ะ

          ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่ง
ข้อซักถาม/สงสัยไปได้ที่ e-mail: tatsanawan.k@psu.ac.th  ได้ค่ะ 
[รับรองว่ามีคำตอบทุกคำถามค่ะ และหากตอบไม่ได้จะเรียนปรึกษา
ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตอบให้ค่ะ ...*-*]                    
                             
ปล.: 
   สำหรับตัวข้าพเจ้าเองก็จะเข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกัน (ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำวิจัยสถาบันมาก่อน  มีความรู้ในหลักการ/ทฤษฎีเพียงคร่าวๆ  แต่คิดในใจเสมอว่า "ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้  นอกเสียจากไม่ได้ทำ")
   
    อย่าเพิ่งกลัว...  อย่าเพิ่งท้อ... ก่อนที่จะเริ่ม... (สู้สู้... จ้า)
................................................................................................... .
อย่าลืม!
**มาร่วมกันสร้างงานวิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียนกันเยอะๆ นะค่ะ **
......................................................................................................
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2553 11:35 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2553 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โครงการดีๆ แบบนี้ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว...
นอกจากจะได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพ แล้ว ยังมีที่ปรึกษาให้ตลอดโครงการแบบไม่คิดเงิน(ผู้เข้าอบรม) แบบนี้..จะพลาดได้ไงคะ...น้องแอน

สู้ สู้ ค่ะ ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ