นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ann-Net
Ico64
TaTsAnaWan KaEwSrInOh
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 1362
comment: 0

เล่าผ่านภาพ... "English for Socialzing"

อยากจะเล่าถึง "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "งานการเข้าสังคมระดับสากล(ภาษาอังกฤษ): English for Socializing" ซึ่งได้จัดตั้งแต่ 23 พ.ย. 52 - 15 ก.พ. 53 ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ "แต่มาคิดอีกที (เล่าผ่านภาพ...น่าจะดีกว่าค่ะ)"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "งานการเข้าสังคมระดับสากล(ภาษาอังกฤษ)
:
English for Socializing"  

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว...  สำหรับโครงการแรกในปีงบประมาณนี้   *-*
  หมายถึง   เป็นโครงการแรกที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานเกือบๆ... 
  3 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 23 พ.ย. 52 - 15 ก.พ. 53
โดยจัดให้มีการสอนในวันจันทร์ (จำนวน 7  ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง)  
      เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์

และ

สำหรับครั้งที่ 8  คือการไป Dinner ที่โรงแรมค่ะกลุ่มเป้าหมาย  :  ผู้บริหาร  หัวหน้าภาควิชา  ประธานหลักสูตร

 

 วิทยากร  :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพรัตน์  สุทธินนท์  
                       อาจารย์จากภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 
                       คณะศิลปศาสตร์  ม.อ.
 


ภาพบรรยากาศ  


  HAPPY  & HAPPY
* - *
 
 

Dinner 

17  กุมภาพันธ์ 2553

 


ปิดคอร์ท
 
15  กุมภาพันธ์ 2553

 

 
 


                                                        ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                      ที่ได้ให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลา

                                               ในการจัดโครงการอบรมฯ เป็นอย่างดียิ่ง**************************************************************************


แล้วพบกันใหม่ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...


-   หลักสูตร  "วิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน"   
                      
ในวันที่  26 ก.พ. 53    เวลา 09.00-12.00 น.
                                    11 มี.ค. 53     เวลา 09.00-12.00 น.  
                                    17 มี.ค. 53     เวลา 09.00-12.00 น.

-   หลักสูตร  "Lean Office"    
                     
ในวันที่  18 มี.ค. 53    เวลา 13.30-15.30 น.
                                    

**************************************************************************

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2553 02:47 แก้ไข: 30 เมษายน 2553 20:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.187.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or