นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ann-Net
Ico64
TaTsAnaWan KaEwSrInOh
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2495
ความเห็น: 1

Lean Office... คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

"Lean" เป็นเรื่องที่น่าใจ และท้าทาย มากค่ะ

       การบรรยายพิเศษเรื่อง "Lean Office"    ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์   ได้จัดให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553  เวลา 13.30-15.30 น.  ณ ห้อง วท.3  คณะวิทยาศาสตร์  นั้น

       มีวัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารงานสำนักงานตามแนวทาง Lean  มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  สามารถนำกลวิธีการบริหารงานสำนักงานไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  และมีความสุขกับการทำงานเพิ่มมากขึ้น

       วิทยากร   ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่องนี้  คือ  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  ลิ่มอภิชาต  ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ม.อ. เรานี่เองค่ะ


       บรรยากาศในวันนั้น  

      

                                                                      ลงทะเบียน

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิด

 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต  เริ่มบรรยาย... 

 

 

 

 

      

 

มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ

 

       สิ่งดีๆ  และความรู้ที่ได้รับ...  
             
            Lean  คืออะไร
            Toyota Production System, Lean
            Lean Concept : Value, Waste, Flow, Pull, Perfection
            Lean Tools

            Lean Implementation
            ขั้นตอนในการทำ  เลือกโครงการอะไร  อย่างไร
            Value Stream Mapping - VSM


        สิ่งที่ต้องคิด/ ปรับปรุง/ แก้ไข  
     
            -  จะนำ Lean มาพัฒนางานอะไรได้บ้าง (เยอะมากค่ะ)  

            -  จะพัฒนาการทำงานอย่างไรให้ทันใจผู้รับบริการทุกคน (เรื่องนี้  ทำยากกันมั้ยค่ะ... แต่จะพยายามค่ะ  - 90% ก็ยังดี)

            -  จะต้องลดขั้นตอนการทำงานจุดไหน  อย่างไรถึงจะดี  ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป  แล้วงานยังลื่นไหลไปได้ดีกว่าเดิม   (แต่หากคิดว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนสำคัญหมด  คงทำ Lean ยากหน่อยกระมัง  เพราะฉะนั้น...  ต้องคิดใหม่...  ทำใหม่...  และต้องทำให้ได้กันนะค่ะ)  

            -  จะลดเอกสาร(ที่กองอยู่ตรงหน้า)  อย่างไรดี   จะเก็บไว้ที่ใดให้หาได้ง่ายที่สุด(ขอปุ๊บ  หาให้ได้ปั๊บ)  

                                                 ฯลฯ
 

        ท้ายบันทึกนี้  มีคำกลอนนึงซึ่งเคยได้ยินมาจากเพื่อน  และก็รู้สึกชอบ  เพราะคิดว่าเป็นการให้กำลังใจที่ดีให้กับตัวเอง  นั่นก็คือ...

        " ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้  นอกเสียจากไม่ได้ทำ"  
     
            

 


 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 มีนาคม 2553 15:34 แก้ไข: 25 มีนาคม 2553 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นบันทึกที่นำเสนอได้น่ารักมาค่ะ
ได้ทั้งเนื้อหา และบรรยากาศ
ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ