นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ann-Net
Ico64
TaTsAnaWan KaEwSrInOh
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 2367
comment: 4

เวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

วันศุกร์ที่ 30 เม.ย. 53 ประกวด "นวัตกรรม และ โครงการพัฒนางาน" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปีนี้   
         
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรม เวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4)  ประจำปี 2553 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553  ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน  11  ผลงาน  แยกเป็นประเภทนวัตกรรม 4 ผลงาน  และประเภทโครงการพัฒนางาน  7  ผลงาน  ค่ะ  
      
(ปีนี้นอกจากมีรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชยแล้ว  ยังมีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัล  คือ "Popular Vote"  อีกด้วย)                
      
และแล้วทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 

ผลการประกวด          
       
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดทุกประเภทค่ะ  ไม่ว่าท่านจะได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  หรือรางวัลชมเชย  ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการพัฒนา  ต่อยอด  ผลงานต่อไปน่ะค่ะ (แอบได้ยินคณะกรรมการพูดแว่วๆ ว่า  
เก่งๆ  ทุกคนเลย เลือกไม่ถูก  อยากให้...ทุกคน)
                                                   ดูผลการประกวดได้จากที่นี่ค่ะ               
          
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ(ลำดับที่ 1)  ขอให้เตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานของท่านในเวทีระดับมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งกำหนดจัดวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 นี้  ค่ะ
               

เบื้องหลังการทำงาน  กับ  การทำงานเป็นทีม  (อิ่มใจ-หายเหนื่อยเลย)               
            
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย  หากไม่ได้บุคคลเหล่านี้....
               
             
ขอขอบคุณทีมงาน   
ที่น่ารัก  ทุกท่าน  ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการทำงาน  ทั้งในหน่วยการเจ้าหน้าที่และหน่วยต่างๆ  (พี่ดอน  พี่วรรณี  น้องบี  น้องแอน  น้องฝน  พี่เจน  น้องเจน  น้องปิ่น  น้องแฟร์  น้องผึ้ง  พี่อุ๊  น้องติ๊ก  ทีมงานหน่วยโสตฯ  หน่วยอาคารฯ  หน่วยคลังและหน่วยพัสดุ ฯลฯ   ขอบคุณมากๆๆ นะค่ะ) 

                ขอบคุณคณะกรรมการตัดสินรางวัล  ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติตอบรับเป็นกรรมการฯ  และเสียสละเวลามาร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านในการเป็นกรรมการในโอกาสต่อๆ ไป  นะค่ะ  (มารู้จักคณะกรรมการฯ  ของเรากันหน่อยนะค่ะ)

ลำดับที่รายชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  สว่างเจริญรองคณบดีฝ่ายบริหาร (BOSS)
2ดร.วันดี  อุดมอักษรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
3อาจารย์สมศักดิ์  คงแสงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4นายประสาท  ศรประสิทธิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบพื้นฐาน
5รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรภพ  ผ่องสุวรรณหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
6รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  วัฒนสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
7ดร.วรากร  ลิ่มบุตรอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
8นายเพทาย  หิรัญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 8  ภาควิชาสรีรวิทยา
               
               
ขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ทุกท่าน  ที่ให้เกียรตินำผลงานมาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  (มาดูกันว่าท่านรู้จักใครบ้าง...)
ลำดับที่ผู้นำเสนอผลงานสังกัด
1นายชนวรรฒน์  ชูแสงภาควิชาชีววิทยา
2นายแฉล้ม  พรหมพัฒน์หน่วยโสตทัศนศึกษา
3นางสาววรรษมน  มีเสนหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4นางเปรมิกา  คงปานภาควิชาฟิสิกส์
5นายบุญสิทธิ์  วัฒนไทยหน่วยเครื่องมือกลาง
6นางสาวธารากร  ภู่ไพบูลย์หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
7นายเศียร  บัวแก้วภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
8นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์หน่วยประกันคุณภาพ
9นายชัยภพ  มีสุปรีดิ์หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

         
           
และที่จะลืมไม่ได้เลยคือ
               
             
ขอขอบพระคุณ
BOSS – BIG BOSS  ที่ให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน  เป็นแรงผลักดัน  และกำลังใจในการทำงานตลอดมา

 ภาพบรรยากาศ     

         

              == แล้วรอติดตามบันทึกหน้าต่อไป... โครงการพัฒนางาน ม.อ. ในวันที่ 21 พ.ค. 53 นะค่ะ  ==

 

created: 30 April 2010 19:22 Modified: 21 May 2010 19:25 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

รายงานผลการจัดกิจกรรมได้รวดเร็วมากค่ะ

มีความสุขกับการทำงานแล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะ  พักผ่อนเยอะ ๆ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ  พี่แป๊ด

ขอบคุณผู้จัดเช่นกันค่ะ
อยากบอกว่า ชอบกิจกรรมนี้มาก เพราะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ คือ งานนี้เป็นงานที่รวมคนคิดบวกมาอยู่ร่วมกัน บวกทั้งคนนำเสนอ บวกทั้งคนฟังและกรรมการตัดสิน ..เราได้อยู่ในบรรยากาศของคำว่า "ทุกอย่างเป็นได้" และ "เราทำได้"  และถ้าเรามองปัญหา/อุปสรรค เป็นความท้าทาย เราจะมีเรื่องสนุกให้คิดให้ทำได้ทั้งปีเชียวค่ะ

...มาร่วมกันส่งผลงานประกวดในปีหน้ากันเยอะๆ นะคะ ..^_^

Ico48
Ann-Net (Recent Activities)
13 May 2010 21:03
#56946

ใช่เลยค่ะ... 

และในปีหน้า... ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ชาววิทยาฯ 

มาร่วมกันส่งผลงานประกวดกันเยอะๆ นะค่ะ 

อย่างน้อย... ก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

สำหรับในปีหน้า...  ได้ปรึกษา "ท่านรองฯ บริหาร" 

แล้วว่า... ยังคงแบ่งการส่งผลงานเป็น 2 ประเภท 

เหมือนเดิม คือ นวัตกรรมและโครงการพัฒนางาน 

ซึ่งเราจะเน้นกันเรื่อง "Lean"  ค่ะ (เตรียมไว้ได้เลยค่ะ) 

และเซทไว้ว่าจะจัดเดือน มี.ค. 54 

 ปีหน้า...   รับรองว่าจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฟัง

ได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ  ด้วยค่ะ 

ฝากไว้ด้วยนะค่ะ..... 

 แต่ที่แน่ๆ  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 นี้ 

อย่าลืมไปเชียร์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรของเรา 

ทั้ง 4 ท่าน (คุณเศียร, คุณชนวรรฒน์, คุณเปรมิกา และคุณเจนวดี) 

นะค่ะ  ***** วิทยาฯ สู้... สู้... นะค่ะ *****

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 100.27.44.5
Message:  
Load Editor
   
Cancel or