นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล่าหอยเสียบ 1839 4
เคล็ดลับการกระตุ้นสมอง 1538 4
สลามปัตตานียามเช้า 1572 10
เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง 1913 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 1993 4
ค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 2557 6
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2 1658 2
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1 1525 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 1963 1
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ 1959 5
บันทึกเขาน้ำค้าง 1454 3
บันทึกทะเลบัน 1468 6
เขเรือ แลหิงห้อย 2248 17
ปีกแห่งฝัน 1854 11
เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ 1529 9
เสียงคลื่น...ที่บางปลาหมอ 1693 9
หนุ่มสาวเอ๋ย…สิ่งควรรู้ ตอน นักศึกษา ม.อ. กับการรู้ทันเรื่องเพศศึกษา 2445 12
เสนห์...เมืองลุง 1424 8
หอพัก..ต้นใหม่ 1796 7
กระดาษหนึ่งใบ 1639 8
ยามผมส่องกระจก 3 1489 8
กาลเวลา...นราธิวาส 3 1578 9
กาลเวลา...นราธิวาส 2 1301 8
กาลเวลา...นราธิวาส 1345 5
คุณค่าแห่ง...ชิวิต 1238 6
ความรู้ที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ 1304 7
คนริมทาง 1602 6
ใต้...ต้นหูกวาง 3916 9
ยามผมส่องกระจก 2 1239 8
สู่เลโคลน 1572 8
ความแตกต่าง 1441 3
ยามผมส่องกระจก 1229 5
เส้นทางเดิน... 1039 1
อิสรภาพที่หายไป 1639 9
แนะนำตัวครับ...พี่น้อง 1197 5