นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 312
ความเห็น: 0

บริจาคช่วยโควิด-19 อย่างไรให้ได้ลดหย่อน 2 เท่า

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานมีการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำว่าบริจาคช่วยเหลือ Covid-19 อย่างไรที่ทั้งได้บุญและได้ประโยชน์ไปในเวลาเดียวกัน 

1. การบริจาคที่สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า ต้องบริจาคดังนี้

เงินบริจาคสนับสนุน โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของราชการ หรือของภาครัฐโดยตรง ย้ำว่าโดยตรงนะคะ โดยมีเงื่อนไขสำหรับบุคคลธรรดาและนิติบุคคล ดังนี้

บุคคลธรรมดา จะหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ก็ต่อเมื่อ บริจาคเป็น "เงิน" โดยรวมกับเงินที่บริจาคสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักลดหย่อนแล้ว ซึ่งหลักฐานที่ยืนยันคือใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคหรือหากบริจาคผ่าน e-donation ก็สามารถตรวจสอบได้จากระบบ

นิติบุคคล สิ่งที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าคือ บริจาคเป็น "เงิน" หรือ "สิ่งของ" โดยยอดบริจาคเมื่อรวมกับการบริจาคอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา การกีฬาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะอื่น โโดยหลักฐานการลดหย่อนคือ ใบเสร็จรับเงิน หรือตรวจสอบจากระบบ e-donation 

2. การบริจาคให้มูลนิธิหรือโครงการของโรงพยาบาลเพื่อการระดมทุน จะลดหย่อนได้ตามบริจาคจริงเท่านั้น

3. การบริจาคโรงพยาบาลเอกชน ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

เห็นดังนี้แล้วผู้บริจาคสามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคแบบใดเพื่อให้ได้บุญด้วยและได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนด้วย แต่อย่างไรก็ตามทุกการบริจาคถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะ  

ที่มา : กรมสรรพากร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ลดหย่อยภาษี
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 พฤษภาคม 2564 13:11 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2564 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว