นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

(0) "..บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา.."

หลังจากได้รางวัลโครงการ Share PSU จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แล้ว ทำให้รู้สึกว่าต้องรีบกลับมาเขียน Share PSU อีกครั้ง มิใช่เพื่อรางวัล แต่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งละอันพันละน้อย วันนี้เมื่อได้ร่วมพบปะพูดคุยกันตามประสาเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน ทำให้เก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 17 July 2014 15:02 Modified: 17 July 2014 15:02 [ Report Abuse ]