นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

(4) เก้าอี้บริหาร...เก็บเกี่ยวประสบการณ์...งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ดิฉันกลับจากศึกษาต่อได้ 6 ปีกว่าแล้ว มีโอกาสได้ไปช่วยงานบริหารทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่สังกัดอย่างต่อเนื่อง (มิได้ขาด) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 19 September 2013 11:02 Modified: 19 September 2013 11:02 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแรกจากกิจกรรม KM - Share PSU ขาประจำ Blog คณะวิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมการเขียนบันทึก Share PSU เพื่อส่งผ่านความรู้ ทักษะ ความสุข การพัฒนางาน และข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทราบอีกทั้งเพื่อผู้สนใจอื่นๆ ด้วย ซึ่งอยู่ในส่วนของกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในโครงการกิจกรรมกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 18 September 2013 20:52 Modified: 18 September 2013 20:52 [ Report Abuse ]

(4) เก็บความรู้สึกภูมิใจของคนเป็นครูจากงานรับปริญญา

วันนี้เปิดอ่าน share PSU ของท่านอื่นๆ หลังจากห่างหายวงการไปพักใหญ่ เห็นหัวข้อของ share.psu.ac.th เขียนว่า “เชิญชวนเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th” ดังนั้นเลยคิดว่าเมื่อเราเองมีความสุขก็เลยอยากเขียนเรื่องราวความสุขผ่... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 17 September 2013 14:47 Modified: 18 September 2013 19:28 [ Report Abuse ]

(2) เก็บมาเล่าจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษาครั้งที่ 11

สืบเนื่องจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ตั้งแต่พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556 โดยหนึ่งในภารกิจของประธานสภาคณบดีก็คือ การจัดประชุมวิชาการวิศวศึกษา โดยในปีนี... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 13 May 2013 14:51 Modified: 13 May 2013 14:51 [ Report Abuse ]

(1) สายสัมพันธ์เลือดใหม่วิศวะดงยาง

เก็บมาเล่าจากโครงการอบรมบุคลากรใหม่ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นปีเว้นปี ภายใต้ชื่อโครงการ "สายสัมพันธ์เลือดใหม่วิศวะดงยาง..." ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งโครงการนี้จะจัดให้บุคลากรใหม่ทั้งสายอาจารย์และสา... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 29 April 2013 19:23 Modified: 29 April 2013 19:23 [ Report Abuse ]

(3) เก็บเกี่ยวกลับมาเล่าจากโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ และกำหนดสมรรถนะตามลักษณะงานสายสอน

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2556 งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ และกำหนดสมรรถนะตามลักษณะงานสายสอน ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล ริสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทบท... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 26 April 2013 12:55 Modified: 26 April 2013 12:55 [ Report Abuse ]

(5) สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน...การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์กับกิจกรรมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีนี้เน้นหัวข้อ "การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข" โดยวิทยากร ผศ.สุพล เพชรานนท์ ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมมงคลสุข เวลา 9.00-12.00 น. บรรยากาศสัมมนาปีนี้บุคลากรทั้งจากภาควิชา จากสนล. ล้น... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 18 April 2013 13:26 Modified: 18 April 2013 13:26 [ Report Abuse ]

(5) งานสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งปกติจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน ทุกปี ทางคณะฯ จึงเลือกวันดีวันนี้ก่อนที่คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอาย... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 10 April 2013 12:14 Modified: 10 April 2013 12:14 [ Report Abuse ]

(1) โครงการออกกำลังกายด้วยยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

เริ่มปีใหม่กับโครงการดีดี "ออกกำลังกายด้วยหนังยาง -Flexercise for health" คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพของชาววิศวะ ม.อ. กับการออกกำลังกายด้วยหนังยาง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายข... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 27 January 2013 13:19 Modified: 27 January 2013 13:19 [ Report Abuse ]

(0) เก็บเกี่ยวจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4

ช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวของพวกเราได้มีโอกาสกลับบ้าน พักผ่อนกันตามอัธยาศัย สำหรับดิฉันมิได้กลับบ้าน นั่งเคลียร์งาน และออกข้อสอบอยู่ที่คณะ จึงถือโอกาสนี้นำเรื่องที่เก็บเกี่ยวได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 มาเล่าสู่... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Thaniya KAOSOL   created: 10 December 2012 13:10 Modified: 10 December 2012 13:10 [ Report Abuse ]