นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Tuckbiz
Ico64
พัณณ์ชิตา ตั๊ก จารุวัฒน์อธิก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มอ. วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

(2) ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนที่ได้มีการออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยผ่านทางแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ เสี... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Tuckbiz   created: 27 January 2011 10:20 Modified: 27 January 2011 10:20 [ Report Abuse ]