นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 919
ความเห็น: 0

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สอ.มอ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 [C]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารผาสุก สหกรณ์ ม.อ.

 

 

 

 

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558  เวลา 12.00 น.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารผาสุก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด    ซึ่งปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

            

 

 

     

 

 

มีประเด็นที่แจ้งให้ทราบ ดังนี้              

            1.  ในปี 2557  มีสมาชิกสหกรณ์ ม.อ. ถึงแก่กรรม จำนวน 17 ราย  โดยสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไป จำนวน 2,104,172 บาท  

            2.  จำนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ สิ้นปี 2557   มีจำนวน  6,842 คน   โดยจำแนกเป็นสมาชิก ณ ธ.ค 2556  จำนวน 5,479 คน   สมาชิกเข้าใหม่  759 คน  สมาชิกลาออก 113 คน  สมาชิกที่จำหน่ายออก (เนื่องจากค้างจ่ายเงินค่าสมาชิก) จำนวน 474 คน  สมาชิกถึงแก่กรรม 17 คน 

            3.  รายงานกิจการในรอบปี 2557  ดังนี้ 

                 -  การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จำนวน   2,212,570 บาท

                 -  ค่าสมัครสมาชิก   จำนวน  41,000 บาท

                 -  รายได้ค่าบำรุง   จำนวน  139,740 บาท

                 -  รายได้เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวน  134,308 บาท   

                 - จำนวนสมาชิก  6,842 คน

                 - การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน  2,104,172 บาท 

              4.  สมาคมฯ มีเงินฝากที่ สอ.มอ.บัญชี เลขที่ 11-06185-0   จำนวน 630,188.74 บาท   และเงินฝากพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยรายเดือนแก่สมาคมฯ ฝากที่สอ.มอ. บัญชีเลขที่  14-02687-8  จำนวน  1,701,000 บาท 

   

สรุปข้อมูลโดย

นางมะลิ                    นิลสุวรรณ  

นางสุนัทณี                 แสงแจ่ม    

นางสาวจินดารัตน์        พงศ์รัตนพิศุทธิ์  


             

สร้าง: 19 มีนาคม 2558 16:12 แก้ไข: 19 มีนาคม 2558 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น