นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1211
ความเห็น: 1

เชิญชวนบุคลากร ม.อ. วัดความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE รอบที่ 2 [C]

วัดความสุข รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 25 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

             มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดระบบเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ดำเนินการป้อนข้อมูล เพื่อวัดความสุขรายบุคคลด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE  รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ถึง 25 มิถุนายน 2558 

 

             ดังนั้น จึงขอเชิญชวนบุคลากร ม.อ.   รวมทั้งบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข  เข้าระบบ เพื่อวัดความสุขรายบุคคล ด้วยโปรแกรมวัดความสุขบุคลากร ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE    โดยมีขั้นตอนการเข้าวัดความสุข ดังนี้

 

1.  เข้าระบบ  คลิกที่นี่

  http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/SignIn.php

 

2.  พิมพ์ USER NAME  :   .......

     (พิมพ์ตัวใหญ่นะค่ะ)

 

3.  พิมพ์ PASSWORD :  ........

     (พิมพ์ตัวเล็ก  และห้ามเปลี่ยน password ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นนะค่ะ)

 

4.  เข้าระบบ มีข้อมูล  3 ส่วน ที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้  

      (กรอกข้อมูลใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 15 นาที) 

       4.1  กรอกข้อมูลเบื้องต้น  มี 12 ข้อ

       4.2  กรอกข้อมูลตามแต่ละ Happy (สุขภาพดี, ผ่อนคลายดี, น้ำใจดี, จิตวิญญาณดี, ครอบครัวดี, สังคมดี,ใฝ่รู้ดี, สุขภาพเงินดี, การงานดี)   รวม 9 Happy     มี 56 ข้อ

       4.3  เลือกแถบระดับความสุข จะมี scale 0-10  

(scale แถบระดับความสุข จะอยู่ใต้ข้อ 56  โปรดดูสักนิด ก่อนที่จะคลิก ส่งแบบสอบถามค่ะ)

 

        มีรายละเอียดการวัดความสุขใน 9 Happy  รวม 56 ข้อ  มาให้อ่านกันก่อนเข้าระบบ  และมีบางข้อ  เช่น รอบเอวเท่าไหร่   (ส่วนนี้ต้องทราบก่อนที่จะเข้าระบบ) เพื่อมิให้เสียเวลาในการกรอกข้อมูล   

 

         รายละเอียด คลิกอ่านได้ที่ file :  

 

 

         ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทุกท่าน  ดำเนินการวัดความสุขของท่าน ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE  เพื่อองค์กรจะได้ทราบ ระดับความสุขในแต่ละด้าน   และหากพบว่า ระดับความถี่ในด้านใดที่มีค่อนข้างต่ ำ จะหาวิธีการ หรือจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้มีความ Happy กันทั่วทั้งองค์กร.

 

           วัดความสุขรายบุคคลด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE  รอบที่ 2   ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ถึง 25 มิถุนายน 2558  

 

อ้างอิง :  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มอ 028/วง 285 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ดำเนินการวัดความสุข ด้วยเครื่องมือ  HAPPINOMETER ONLINE 

ผู้ประสานงานโครงการ : รัตติยา เขียวแป้น  โทร.  2045 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2558 15:30 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2558 08:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ความสุข ดื่มได้

และก็วัดได้ด้วยนะ เออ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น