นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1416
ความเห็น: 0

ปรับตัวเอง ปรับโครงสร้าง เตรียมเข้าสู่การบริหารงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [C]

 

 

 

             ช่วงนี้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  เตรียมความพร้อมการปรับตัวเอง ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในการเข้าสู่การบริหารในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ       โดยแนวคิดหลักตามความคาดหวังในเบื้องต้นในเชิงหลักการในการกำหนดโครงสร้าง (วิชาการ) ภายในส่วนงาน  ควรคำนึงในเรื่องจัดแบ่งโครงสร้างวิชาการภายในส่วนงาน ควรมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก มีความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ โดยให้มีอิสระในการบริหารคน และสภาพคล่องทางการเงินเท่าที่จำเป็น ดังนั้น จำนวนโครงสร้างวิชาการภายในส่วนงาน ควรมีไม่มากตามแก่นที่เป็นศาสตร์หลัก ๆ

              ในด้านโครงสร้างวิชาการภายในส่วนงานในระบบใหม่ ควรลดภาระงานด้านการบริหารงานทั่วไป งานเอกสารสารบรรณและธุรการ การบริหารงานในโครงสร้างภายในนี้ ต้องสามารถลดกำแพงของความเป็นภาควิชา และให้เกิดความร่วมมือกันดำเนินงานและบูรณการงานร่วมกันได้  โดยสิ่งสำคัญคือ วางระบบให้มี academic leader ที่อาจไม่ผูกติดกับโครงสร้างภายในและกำหนดบทบาท/มอบอำนาจให้ academic leader มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิชาการภายในคณะ/ส่วนงานอย่างแท้จริง ผู้บริหารโครงสร้างวิชาการภายในส่วนงาน ทำหน้าที่บริหารวิชาการ (Academic leader) ควรเป็นผู้มีความอาวุโส และทรงคุณวุฒิ มีกติกาการได้มา รวมถึงอำนาจหน้าที่ เพดานการบริหารวงเงินที่ชัดเจน

              ดังนั้น ทางเลือกในการวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารภายในส่วนงาน จะไปทิศทางไหน หน่วยงานในระดับภาควิชาก็ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ  จะปรับเป็นสาขาวิชา หรือคงความเป็นภาควิชา  หรือยุบเหลือเพียง 2 หรือ 3 สาขาวิชา  จากเดิมที่มีอยู่ถึง 6 ภาควิชา  การที่จะคงรูปแบบเดิม หรือปรับเปลี่ยน ต้องมาทบทวนงบประมาณที่จะเพียงพอหรือไม่  ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มรายได้ จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่า และยั่งยืน  เพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้เกิดขึ้นได้ในเชิงพาณิชย์    เหล่านี้คือ ทางรอดของหน่วยงาน   

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มีนาคม 2559 16:46 แก้ไข: 04 มีนาคม 2559 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น