นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1427
ความเห็น: 0

ทางเลือก ทางรอด [C]

เตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

 

 

 

 

              จากเวทีการประชาพิจารณ์ เรื่อง  "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"   โดยท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)   เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559  เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมา 

          "เราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไร เพื่อความอยู่รอดของคณะ"

 

 

1.  ลดรายจ่าย                

            เราจะปรับรูปแบบกันอย่างไรที่ให้บุคลากรในคณะมีความสุข เช่น  ลดคน สวัสดิการต่าง ๆ ประหยัดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  ลดสิ่งอำนวยความสะดวก  ลดเงินสนับสนุนต่าง ๆ หรือเงินสมทบต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป 

 

2.  เพิ่มรายได้ 

            มองในด้านปริมาณจำนวนนักศึกษา ณ ปัจจุบัน และในอนาคต เป็นอย่างไร  ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิชาเรียนให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเจริญก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อดึงดูดนักศึกษาคณะอื่น ๆ มาเรียนในคณะ  สร้างมูลค่าเพิ่มจากการเรียนการสอน  

            นอกจากนี้เราจะเพิ่มรายได้จากงานอื่น ๆ ได้อย่างไร จัดองค์ประกอบในทรัพยากรที่คณะมีอยู่ มาปรับรูปแบบที่ก่อให้เกิดรายได้  โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็น Active Learning ให้กับนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

            "บูรณาการการเรียนการสอน + การจัดการ"  

 

3.  เพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงการค้า

           เช่น กล้ายางพารา กล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์สัตว์ นวัตกรรมต่าง ๆ  บริการวิชาการ และอื่น ๆ 

 

                 

          

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มีนาคม 2559 10:03 แก้ไข: 07 มีนาคม 2559 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น