นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2026
comment: 4

จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

"ฝึกทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษา"

          ในวันศุกร์ที่ 21 มี.ค 2551  นี้   ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดบรรยายพิเศษ การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้าสู่การทำงานต้องมีทักษะภาษาที่สาม  และเมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาสามารถพูดภาษาจีนได้  และนำไปประกอบอาชีพได้  
      
ดังนั้นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้  จึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์หม่าจื๊อ   ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน
อาจารย์ธีริศรา  ผลเกิด  หัวหน้าสาขาภาษาจีน 

 ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่คณะกรรมการประจำคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจทั่วไป
 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ดังกล่าว  เพื่อจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้


สำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ จัด  ณ ห้องประชุม 122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น.  ค่ะ 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 มีนาคม 2551 10:50 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ต่อไปคณะฯ ก็เป็นสากลมากขึ้น ได้ใช้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน  ส่วนเปตองพูดได้แต่ หว่อ อ้าย นี่ ค่ะ ^ _ ^

ดีจังค่ะ ต่อไปจะได้พูดจีนกันทั้งคณะฯ

  • สวัสดีค่ะ
  • พี่จัดโครงการเรียนสนทนาภาษาจีนกลางที่หอพักเปิดมา 3 ปี รวมแล้ว 6 รุ่น มีนักศึกษาคณะทรัพย์เรียนด้วยหลายคนค่ะ
  • ดีค่ะ พี่ อัมพร 
  • นอกจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว  คณะฯ ยังมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษาที่สามด้วย  และยังสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมฝึกทักษะภาษาจีนด้วย

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.224.127.143
Message:  
Load Editor
   
Cancel or