นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2697
ความเห็น: 0

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

"การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ"

 

 

 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 คณะทรัพยากรธรรมชาติเรามีการจัดสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.


             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.  เพื่อจัดให้มีการนำเสนอทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของภาควิชา
2.  เพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
3.  เพื่อให้ได้แผนทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะ

            ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
1.  ทิศทางการผลิตบัณฑิตและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
2.  ทิศทางเป้าหมาย แผนการวิจัย และผู้รับผิดชอบของงานวิจัยของคณะฯ

            สำหรับการจัดสัมมนามีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมจำนวน 63 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะฯ

             เราเริ่มลงทะเบียนกันเวลา 08.00 น. ดังนั้นเราชมภาพบรรยากาศในการจัดสัมมนาครั้งนี้กันค่ะ ซึ่งเป็นภาพบางส่วนที่ได้มีโอกาสถ่ายในขณะจัดสัมมนา และได้นำมาประมวลไว้ค่ะ (ขออนุญาตบุคคลในภาพที่ได้นำเผยแพร่ในครั้งนี้น่ะค่ะ)

  • ผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

  • บรรยากาศหน้าโต๊ะลงทะเบียนในช่วงเช้าค่ะ (ภาพบางส่วน)

 

 

  • การนำเสนอทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา ในคณะฯ

 

 

 

 

 

 

  • ภาพบรรยากาศการอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมในครั้งนี้

 

  • ภาพบรรยากาศในห้องประชุม

 

    

 

 ดังนั้นเราได้เห็น บรรยากาศในระหว่างการจัดสัมมนากันแล้ว เรามาดูเบื้องหลังกันน่ะค่ะ ว่า เราได้มีการเตรียมความพร้อมกันขนาดไหน เพื่อมิให้ขาดตก บกพร่องค่ะ

 

  • เมื่อเตรียมความพร้อมกันแล้ว เกิดความประทับใจกันทั่วหน้า ทั้งขนม และอาหารที่อร่อย ถึงแม้ว่า เราจะประชุมกันแบบบรรยากาศแบบวิชาการ แต่ทุกคนร่าเริง ดังรูปค่ะ

 

ผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
งานนโยบายและแผน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยสารบรรณ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิจัย 
และที่ขาดเสียมิได้คือ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ช่วยดูแลในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะ และขอบคุณ "คุณจรรยา เพชรหวน  และคุณศรีนรา  แมเร๊าะ  ที่ช่วยถ่ายภาพในงานค่ะ"

ปิดการสัมมนา เวลา 17.00 น. 

สร้าง: 13 กรกฎาคม 2551 21:10 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2551 21:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ