นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (2) ภาพบรรยากาศในฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ซึ่งจะมีเหตุการณ์ปกติ ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนัก เนื่องจากเป็นวันแรกของการเปิดงานทุกคนยังมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และผู้ที่มาขอรับการบริการที่ฝ่ายพยาบาลก็มีจำนวนน้อย ไม่มากนัก ส่วน... more »
By Monly   created: 16 August 2008 14:03 Modified: 16 August 2008 14:33 [ Report Abuse ]

[C] (5) จับจ่ายซื้อของสำหรับบริการแก่บุคลากรและนักศึกษาที่มาช่วยงานเกษตรฯ

เมื่อเริ่มมีการกางเต้นท์ บริเวณรอบ ๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า งานเกษตรฯ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว (จัดขึ้น 15-24 ส.ค 2551) และฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล เราได้ทำอะไรกันบ้าง? เป็นช่องทางในการได้มาซึ่ง 1 บันทึกแล้วล่ะ ฮ่า ๆ ไม่ต้องรีรอ รีบนำมาเขีย... more »
By Monly   created: 10 August 2008 21:07 Modified: 10 August 2008 21:14 [ Report Abuse ]

(7) วันอาสาหบูชา เข้าวัดทำบุญ

วันนี้ท่านไปทำบุญที่ไหนกันบ้าง สำหรับมอนลี่ และลูก ๆ ได้ไปทำบุญที่วัดโคกนาวค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่ใกล้บ้าน และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด คือ ช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ซึ่งเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องไปเรียนพิเศษ ทุกคนมีเวลาที่สะดวกกัน สำหรับในวันนี้ได้นำสิ่งของไปถวายพร... more »
By Monly   created: 17 July 2008 14:24 Modified: 22 July 2008 13:44 [ Report Abuse ]

(1) ชวนท่านไปเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ในอีก 1 เดือน ข้างหน้านี้ ในระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2551 นี้ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติใกล้จะมาถึงแล้วท่านมีแผนจะทำอะไรบ้างเช่น เดินเที่ยว ปลูกต้นไม้ ชมดอกกล้วยไม้หรือซื้อ ชมนิทรรศการทางวิชาการมากมายของคณะทรัพยากรธรรมชา... more »
By Monly   created: 15 July 2008 08:22 Modified: 15 July 2008 08:44 [ Report Abuse ]

(0) ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 คณะทรัพยากรธรรมชาติเรามีการจัดสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อจั... more »
By Monly   created: 13 July 2008 21:10 Modified: 31 July 2008 21:18 [ Report Abuse ]

(3) การรับเงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.

ท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ม.อ. หากท่านมีญาติของสมาชิกที่เป็นสายตรง คือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต ขอให้ท่านที่เป็นสมาชิกฯ นำหลักฐานเพื่อขอรับเงิน "สงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก"ให้ยื่นต่อเจ้าหน้... more »
By Monly   created: 26 June 2008 10:16 Modified: 27 April 2009 08:47 [ Report Abuse ]

(99) จัดสวนหย่อมในสำนักงาน หรือบริเวณหน้าบ้าน (update ภาพ ณ มิ.ย 2553)

Update ภาพสวนหย่อมณ มิถุนายน 2553 ปี 2553นี้ มอนลี่มีภาพสวนหย่อม และตุ๊กตาน่ารัก ๆ ที่ใช้ตกแต่งสวนหย่อมมาฝากด้วยค่ะ ซึ่งได้ถ่ายตามสถานที่ต่างๆ เมื่อครั้งเดินทางไปพักผ่อนเมื่อเดือนมีนาคม 2553 และไปราชการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 จริงหรือไม่ ต้องพิสูจน... more »
By Monly   created: 25 June 2008 20:25 Modified: 17 June 2010 20:56 [ Report Abuse ]

(1) กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 27 " ภาพวีดีโอ "

ขอเชิญชมภาพวีดีโอ การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 27 ซึ่งนำมาให้ชมเพียงบางส่วน ขออภัย ที่นำมาให้ชมช้าไป http://share.psu.ac.th/file/mali.n/velleyball1.wmvhttp://share.psu.ac.th/file/mali.n/velleyball2.wmvhttp://share.p... more »
By Monly   created: 03 June 2008 15:22 Modified: 04 June 2008 21:12 [ Report Abuse ]

(17) เก็บตก จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 27

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร “นเรศวรเกมส์” จังหวัดพิษณุโลกในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2551 การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.(เดิมที่เรา... more »
By Monly   created: 16 May 2008 08:20 Modified: 16 May 2008 20:54 [ Report Abuse ]

(4) จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

ในวันศุกร์ที่ 21 มี.ค 2551 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้าสู่การทำงานต้องมีทักษะภาษาที่สาม และเมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาสามาร... more »
By Monly   created: 21 March 2008 10:50 Modified: 27 March 2008 12:08 [ Report Abuse ]