นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(9) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กรณีแบบ ภ.ง.ด.90

วันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดี ที่จะต้องรีบชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากที่ผ่านมา เมื่อถึงใกล้ที่จะสิ้นสุดการชำระภาษีระบบอินเตอร์เน็ต จะช้า เพราะว่าในช่วงเวลานั้น จะมีผู้เข้ามาใช้บริการพร้อม ๆ กัน เนื่องจากการชำระภาษีจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มี.ค 2... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 17 มีนาคม 2551 13:50 แก้ไข: 08 มีนาคม 2552 23:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ มอ. มีหน้าที่อะไรบ้าง?

เมื่อวันที่ 16 ก.พ 2551 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ณ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทย์ฯ ซึ่งคิดขึ้นได้ว่า ยังมีข้อมูลบางอย่างที่เพื่อน ๆ สมาชิกที่เป็น สมาชิก สหกรณ์ มอ. ควรได้รับทราบข้อมูลไว้ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง ไม่มากก็น้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2551 08:51 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) การขอ Login และ Password

ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านได้รับ Login และ Password เข้าไปใช้งานใน Web site ของสหกรณ์ มอ. ท่านจะทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีเงินฝาก เงินกู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน สิทธิการกู้ การคำนวณเงินกู้ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยที่ท่านมิต้องเสียเวลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2551 22:28 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 12:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ม.อ.

วันนี้ทุกท่านคงจะทราบกันแล้วว่า เป็นวันรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก สอ.มอ. ซึ่งได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งได้เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. และได้ประชุมเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2551 10:48 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 12:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]