นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) กระเป๋า ๓๖ ปี สหกรณ์ มอ. "ซ่อมฟรี"

"ยังจำกระเป๋าใบนี้ ได้ไหม?" ท่านที่เป็นสมาชิก "สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" และได้รับของขวัญ กระเป๋าล้อลากจากสหกรณ์ มอ. ใบนี้ หรือที่พวกเราเรียกว่า "กระเป๋า ๓๖ ปี" ใบนี้กัน เมื่อมีการเด... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 18 March 2016 14:46 Modified: 18 March 2016 16:41 [ Report Abuse ]

[C] (0) กำเนิด "ปขมท."

ที่ ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) โดยย่อก่อกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจำ ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสั้น ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาในขณะนั้น ว่า “คิดและทำเพื่อเพื... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 09 March 2016 16:12 Modified: 09 March 2016 16:18 [ Report Abuse ]

[C] (0) ทางเลือก ทางรอด

จากเวทีการประชาพิจารณ์ เรื่อง"การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯและวิกฤตจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ" โดยท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องบรรย... more »
By Monly   created: 07 March 2016 10:03 Modified: 07 March 2016 10:06 [ Report Abuse ]

[C] (0) ปรับตัวเอง ปรับโครงสร้าง เตรียมเข้าสู่การบริหารงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ช่วงนี้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการปรับตัวเอง ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในการเข้าสู่การบริหารในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยแนวคิดหลักตามความคาดหวังในเบื้องต้นในเชิงหลักการในการกำหนดโครงสร้าง (วิชาการ) ภายในส... more »
By Monly   created: 04 March 2016 16:46 Modified: 04 March 2016 16:48 [ Report Abuse ]

[C] (0) ม.อ.เชิญชวนและขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน และขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย (ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าไหม) ในวันอังคารทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเผยแพร่ใ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 Febuary 2016 11:00 Modified: 23 Febuary 2016 11:18 [ Report Abuse ]

[C] (1) ชวนติดตาม

ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้อ่านบันทึกของ แมงปอ เสมือนได้อ่านนวนิยาย ที่เจ้าของบันทึกได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอีกมิติหนึ่ง ที่แตกต่างจากบันทึกของท่านอื่น มองอย่างผิวเผินดูเหมือนเป็นบันทึกที่น่าจะเคร่งเครียด แต่เมื่อได้อ่านเรื่องราว พบว่า เป็น... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 19 Febuary 2016 11:20 Modified: 19 Febuary 2016 16:12 [ Report Abuse ]

[C] (0) เป็น "คนดี" แค่ไหน?

เธอ ฉัน ....คนนั้น คนนี้ ....ท่านนั้น ท่านนี้ …… ที่จะบอกว่า “เป็นคนดี” ในสายตาของตนเอง สายตาของเพื่อนพ้อง สายตาของสังคม สายตาของคนใกล้ชิด แต่จะดีขนาดไหม ชอบตอบกันหน่อย? จะพูดได้อย่างเต็มปากได้ไหม ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 10 Febuary 2016 11:01 Modified: 10 Febuary 2016 11:17 [ Report Abuse ]

[C] (1) ถ้าไม่ออกนอกระบบ ยังคงสถานะเป็น "ข้าราชการ" ต่อไปหรือไม่

ถ้าเราไม่ออกนอกระบบ ยังคงสถานะเป็น "ข้าราชการ" ต่อไปได้อีกกี่ปี ตาม "ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. ....." หน้า๒๓ ในมาตรา ๙๐ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 January 2016 14:06 Modified: 23 January 2016 14:21 [ Report Abuse ]

[C] (0) ความคืบหน้าล่าสุด การออกนอกระบบของ ม.อ.

ตามบันทึกของพี่มิกกี้ เรื่อง "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอบได้ในวันนี้ " จากโครงการขยายผล ของหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมี รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะทรัพย... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 22 January 2016 19:31 Modified: 22 January 2016 19:36 [ Report Abuse ]

[C] (0) เคล็ดลับสร้างความสุขในแต่ละวันให้เป็นนิสัย

อ่านบทความข้างล่างนี้ "เป็นประโยน์ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส" ที่ JobThai.com ได้บันทึกไว้ ในแต่ละวันชีวิตต้องพบเจอสถานการณ์ที่หลากหลาย บางเรื่องที่เราเจออาจทำให้เรารู้สึกไม่พอใจ รู้สึกไม่ดี ไม่มีความ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 13 January 2016 16:53 Modified: 13 January 2016 16:57 [ Report Abuse ]