นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1401
ความเห็น: 1

ความยากของการเก็บข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ (ตอนที่ 1)

สวัสดีค่ะ  ทุกท่าน

สำหรับบันทึกสุดท้ายของเดือนนี้  (ได้  4  บันทึก  ภายใน 1 เดือน)  พี่ดวงอยากให้เขียนเรื่องการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ไม่อยากเขียน  เพราะมีความยากที่จะอธิบายและผู้เขียนมือใหม่อย่างดิฉันคงจะบอกกล่าวผ่านตัวหนังสือได้ไม่หมด

จากภาระงานที่ต้องประสานงานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ที่มีระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ   ประสานภารกิจ  ซึ่งเป็นภารกิจหรือกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานสนับสนุนวิชาการ  ประสานงาน  สนับสนุน  ภารกิจทั้งในส่วนของคณะ/วิทยาเขต  (ถ้าใครนึกไม่ออก  ให้นึกถึงภาพประมาณ  เจ้าหน้าที่ภาควิชา  สาขาวิชา  สำนักงานคณะ  และสำนักวิจัยและพัฒนา  รวมกัน) 

งานประกันคุณภาพ  เป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย  คือจะต้องรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของ  สกอ.  และ  สมศ.  ทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ความที่ต้องปฏิบัติงานประจำที่เยอะแยะมากมาย  จึงไม่ได้สร้างระบบในการเก็บข้อมูล  ติดตามข้อมูลอย่างจริงจัง  จะรวบรวมข้อมูลก็ต่อเมื่องานประกันคุณภาพขอข้อมูล  (ซึ่งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  แบบฟอร์ม  ของข้อมูลตลอดเวลา) ประกอบกับระยะเวลาที่กระชั้นชิด  และความห่างไกลจากการทำงานระหว่างคณะและวิทยาเขต   อาจทำให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร

 

ปล.  ติดภารกิจด่วน  ขอต่อรอบที่สองนะคะ

created: 29 Febuary 2012 22:57 Modified: 29 Febuary 2012 22:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนข้างหลัง, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ให้นับบันทึกนี้ด้วยหรือเปล่าจ๊ะ มือใหม่หัดเขียน แต่การเรียงความชัดเจนน่าติดตามนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.171.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ