นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2366
ความเห็น: 0

"เกษตรอินทรีย์" ทูตสัมพันธไมตรี (1)

การทำปุ๋ยหมัก การใช้แมลงในธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช


คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) ให้จัดกิจกรรมต่างๆส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นได้นำเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ. เดินทางไปศึกษาดูงานทางการเกษตร ณ จังหวัดเชียงรายจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ได้เดินทางไปดูศึกษาดูงานการทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง  การปลูกผักเพื่อส่งโครงการหลวง และเที่ยวชมสวนสิงค์ปาร์ค ทำให้เกิดแนวคิดจากเกษตรกร รวมกลุ่มกันจัดทำแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 23 ในปี2558ที่ผ่านมา และมีโอกาสนำเกษตรกรไปอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 โดยนำเกษตรกรศึกษาดูงานขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตกแต่งผลผลิต เพื่อส่งให้กับโครงการหลวง ณ ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวจังหวัดเชียงราย


จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มเกษตรกรภายในตลาดเกษตร ม.อ.ได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากจังหวัดเชียงรายบ้าง ซึ่งเป็นคณะส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เช่น ภริยาผู้ว่าราชการฯ  ประธานหอการค้า ผู้อำนวยการททท. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ธกส. เจ้าหน้าที่อบจ. เจ้าหน้าที่เทศบาล เครือข่ายเกษตรกร สื่อมวลชน ผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม รวมจำนวนกว่า 70 ท่าน


วันที่ 21 มิถุนายน ตลาดเกษตร ม.อ.ได้จัดบูทหน้าห้องแถลงข่าวการเซ็น Mou และห้องการเจรจาทางธุรกิจ เป็นนิทรรศการโครงการ Matching Model เครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน ตลาดเกษตร ม.อ. นำเสนอขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษ การเผาแกลบดำ การเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมัก การใช้แมลงในธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อที่จะส่งมอมผักปลอดสารพิษ Matching กับผู้ผลิตอาหาร เช่น โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น

 

>> วันที่ 22 มิถุนายน....
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2559 19:39 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 20:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ