นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1892
ความเห็น: 1

ชีวิตที่สมดุลลงตัว

วาทกรรม

      วันนี้ได้มีโอกาสคิดทบทวนชีวิต   ด้วยคำถามของทีมวิจัยเรื่อง การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้   เพื่อให้บรรยายหรืออธิบายการรับรู้และประสบการณ์ในประเด็นคำถาม  3  ข้อ 

1.    ท่านคิดว่า  “ชีวิตที่สมดุลลงตัวคืออะไร  และเป็นอย่างไร

2.    ท่านคิดว่าบุคคลหรือตัวท่านเองสามารถทำให้มี  ชีวิตที่สมดุล  ลงตัวได้อย่างไร

3.    ท่านมีชีวิตที่สมดุลลงตัว หรือไม่อย่างไร

เห็นได้ว่าคำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึก ที่มีต่อชีวิต     คำนี้คือวาทกรรม

ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละช่วงและแต่ละวงการที่จะสื่อสารถึงกันเพื่อความเข้าใจต่อกัน   อาจหมายถึงความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้น    ความมีคุณภาพชีวิตของแต่ละคน  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  จิตใจ

สังคม  สิ่งแวดล้อมรวมถึงจิตวิญญาณ   มโนธรรมสำนึกของการรู้ผิดชอบชั่วดี  ภาพรวมความสงบสุขของสาธารณะ  สำหรับตนเองแล้วชีวิตที่สมดุลลงตัวคือชิวิตที่สามารถจัดการตนเองได้เมื่อสุขก็รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น   ทุกข์ก็รับรู้และมองหาสาเหตุได้  ดำเนินการแก้ไขไปตามเหตุของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกาย   ทางใจหรือความรู้สึกที่เกิดจากผลกระทบจากสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เกิดจากการนึกคิด    การรับรู้เหตุแห่งความไม่ลงตัวได้เร็วแล้วดำเนินการแก้ไขได้เร็ว้พียงใดก็เกิดสมดุลเกิดขึ้เร็วเท่านั้น      แต่ความสมดุลก็หาได้ยั่งยืนไม่คงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่หมุนเวียนเข้ามา    หากเมื่อใดที่สามารถจัดการความสมดุลให้ยั่งยืนอยู่ได้นานนั้นคือความลงตัวที่ยั่งยืนเช่นกัน  ความสมดุลยั่งยืนคือความลงตัวที่อยู่นานการมีความพยายามที่สามารถทำให้ความสมดุลยั่งยืนนั้นแหละคือความสำเร็จของการใช้ชีวิตที่ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

        หนทางไปสู่การมีชีวิตที่สมดุลและลงตัวจำเป็นต้องอาศัยการพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในตนและนอกตนจึงทำให้เกิดความสมดุลที่ลงตัวโดยเฉพาะเมื่อคิดภาพรวมของการใช้ชีวิตในสังคม  เริ่มต้นที่ตัวเราเอง   โดยการพัฒนาที่ความคิดและจิตใจ   การเป็นทั้งผู้ให้และรู้จักรับโดยสามารถประเมินศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของตนเองได้แล้วพยายามทำตามศักยภาพที่มี    เมื่อพบความสำเร็จหรือความสุขจากการกระทำนั้นก็ให้ประทับความอิ่มเอมนั้นไว้เป็นพลังใจ  เป็นความภูมิใน  เป็นการยอมรับนับถือตนเอง หากเป็นความไม่สำเร็จที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความทุกข์   ก็หาวิธีคลายอาจโดยการออกแรง    ออกกำลังกาย   ออกจากความคิดที่หมกมุ่น   หรือทำกายให้อยู่ในที่สบาย   ทำตนเองให้สบายขึ้นเพื่อจะได้ตั้งต้นใหม่   อาจใช้ยา  หรือธรรมชาติช่วยเมื่อเกิดความไม่สบายแล้วพยายามฟื้นขึ้นมาใหม่สู่สมดุลใหม่อีกครั้ง     เมื่อมีบทเรียนเช่นนี้บ่อยเข้าก็ทำให้เกิดความพยายามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการที่จะจัดการกับชีวิตให้อยู่ในสภาพสมดุลได้อย่างยาวนานที่สุด     ความเสียสมดุลก็จะสั้นเข้า   จนเห็นความจริงของชีวิตที่ว่า  ก็เป็นเช่นนี้เอง

       ดังนั้นความสมดุล  ลงตัวของชีวิต    จึงอยู่ที่ว่าในแต่ละขณะเรารับรู้หรือไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเรา  กับผู้คนที่แวดล้อมตัวเรา     มองทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้เท่าทันเลือกลงมือทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็น   ทั้งตัวเราและคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของชีวิต    สิ่งอื่นเป็นเพียงตัวประกอบแล้วทุกอย่างก็ผ่านไป     การอยู่ร่วมกันการให้ความสำคัญในความเป็นคนของกันและกันจึงจำเป็น   การเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของคนที่ช่วยในทุกคนเติบโตไปด้วยกัน   ความลงตัวจึงอยู่ที่เรายอมรับตนเองในสิ่งที่เรามี   เราเป็น   พร้อมทั้งยอมรับในสิ่งที่คนอื่นมีและเป็นได้  ความลงตัวที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอยู่ที่เราได้พยายามจัดการ รับรู้ ต่อความสมดุลในแต่ละวันที่เกิดขึ้น ก็เพียวแค่นี้

         พยายามตอบแล้ว   ตรงประเด็นหรือไม่สุดแล้วแต่จะพิจารณา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): สมดุลใหม่
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2554 15:22 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2554 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

"ความลงตัวจึงอยู่ที่เรายอมรับตนเองในสิ่งที่เรามี เราเป็น พร้อมทั้งยอมรับในสิ่งที่คนอื่นมีและเป็นได้"

ตรงนี้คือความสมดุลทางใจ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก็ต้องผ่านกระบวนการ"คิด ปฏิบัติ ไตร่ตรอง กลับมาคิดใหม่ ปฏิบัติใหม่" จนได้ความสงบในส่วนนี้มาได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ