นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1867
ความเห็น: 0

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    อีกวันหนึ่งที่เราเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการวิชาชีพพยาบาลได้มารวมตัวกัน  เพื่อทำบุญในวันประเพณี"วันพยาบาลแห่งชาติ"  21 ต.ค  ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงเลือกศึกษาด้านการพยาบาลและปฏิบัติพระราชภารระกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  อันทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล  เป็นผู้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์  พอ.สว.อันเป็นหน่วยงานรวมผู้มีจิตอาสาในการช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

   นอกจากพระองค์ทรงเป็นต้นแบบสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลแล้ว  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ผู้เป็นแบบอย่างของการสร้างชุมชนพึ่งตนเองที่ตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง เมื่อมองภาพถ่ายของพระองค์รับรู้ได้ถึงพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่อพวกเรา เห็นพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเป็นกำลังใจให้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในเวลาที่มีอยู่ต่อไป

    ขอขอบคุณผู้จัดอันประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์  ฝายการพยาบาล รพ.ม.อ  รพ.หาดใหญ่  รพ.สงขลา  รพ.จิตเวช  ที่ช่วยให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระองค์

 * 21 ตุลาคม  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติเมื่อ ปี พ.ศ 2533

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 October 2011 11:29 Modified: 21 October 2011 12:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เมตตา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ