นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1579
ความเห็น: 0

ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554

พุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม:ปฏิบัติธรรมวันศุกร์

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีสถานที่ทำบุญ  ไหว้พระ  รับศิล  ฟังธรรม  นั่งสมาธิร่วมกันทุกเช้าวันศุกร์เวลา 8.00-8.30 น. เป็นกิจกรรมที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2543  ในกิจกรรม"ภาวนาหาความสุข" ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ดร.พระมหาจรรยา  สุทธิญาโน แห่งวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่รับนิมนต์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาตะวันออก  เรียบเรียงตำรา "พุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" เป็นการจุดประกายทางความคิดให้ชาวพุทธและผู้สนใจได้ทราบว่า พุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งองค์ความรู้ต่างๆอย่างแท้จริงรวมทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

       วันนี้ก็เช่นกันสมาชิกรวม  10  คนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อทำหน้าที่ของชาวพุทธในการดูแลสืบทอดพระพุทธศาสนา

     ขอนำบทแผ่เมตตาที่เราได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันแบ่งปันสู่สมาชิก วง Share  PSU

     ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล  บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล  ถึงบิดามารดา  ครูอาจารย์  ทั้งวงศ์วานญาติมิตรสนิทกัน  ทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร่  ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน  ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ  ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์  ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป{แบ่งปันความสุขและทรัพย์สินที่ท่านมี เผื่อแผ่ผู้ทุกข์ยากทั้งหลายด้วยเทอญ(แอบขอเอง)} ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้  จงได้รับอนุโมทนา  กุศล  ผลบุญ  ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้  จงทุกคนทุกตนเทอญ

    ร่วมสิบปีของความต่อเนื่องจนรู้สึกมีวัดอยู่ที่คณะฯขอขอบคุณ  ผศ.อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์  ที่มีความอดทน  พยายามจนเกิดเป็นความต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 

         ลาภ  ทรัพย์และเกียรติยศ  จะตกแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพ  ไว้ให้บริสุทธิ์

          ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน 

          บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 December 2011 10:37 Modified: 30 December 2011 10:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 เมตตา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ