นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1434
ความเห็น: 0

34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2)

ดำรงอยู่ได้ด้วยคุณค่าที่ตระหนักรู้

     เมือถามหาความหมายของคุณค่าคน  บทเพลงในชีวิตที่มักตอบคำถามนี้เสมอ

   "คุณค่าของความเป็นคน   อยู่ที่ตนฝึกฝนไม่ละเลย

การงานเร่งประสานให้เคย     อย่าเฉยเมยสู่แนวทางสร้างความดี"

     เชื่อว่าเราทุกคนที่ก้าวเดินเข้ามาในรั้วของสงขลานครินทร์ล้วนมีเป้าหมายที่เหมือนหรือต่างกัน (มีการสำรวจไว้บ้างไหมหนอ!จะได้ตามอ่านด้วยเชื่อว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อการทำหน้าที่ในองค์กร)  สำหรับตนเองแล้วการก้าวเข้ามาเมื่อปี  21  ในฐานะนักศึกษา  ต้องการทำงานพยาบาล  ได้เรียนไปทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน  ด้วยกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร  ในขณะที่เรียนบอกว่าใช่เลยการทำงานพยาบาลที่ต้องการคือการพยาบาลในชุมชน  เพราะในโรงพยาบาลมีคนทำมากแล้ว  ดังนั้นพยาบาลต้นแบบที่จะให้ได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์ในการทำงานค่อนข้างหายากเนื่องจากมีเพียง 1 ใน 8  เท่านั้นสำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาลของเรา  ความกระจ่างชัดในเรื่องสมรรรถนะความแตกต่างของพยาบาลซึ่งทำงานในโรงพยาบาลและในชุมชนเป็นอย่างไรยังไม่ระบุไว้ชัดเจนในสมัยนั้น  แต่ที่สำคัญไม่มีอัตราการบรรจุงานสำหรับพยาบาลซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเพราะจะเป็นตำแหน่งของนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นปัญหามีงานให้ทำแต่ไม่มีตำแหน่งบรรจุ (ซึ่งมีความแตกต่างกับวิชาชีพข้างเคียง ก็เกี่ยวข้องกับมิติศักดิ์ศรีของคนทำงาน) จะทำได้ก็ในตำแหน่งลูกจ้างโรงพยาบาล  ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการขาดความมั่นคงในลักษณะของตำแหน่งงานที่ทำ

       บทเรียนในเวที"พยาบาลไทยสู่สังคมอาเซียน" 1-3 สิงหาคม 2555 นักศึกษาพยาบาลปริญญาเอกคนแรกของลาวได้กล่าวว่าการพยาบาลในลาวช้ากว่าเมืองไทยประมาณ  30  ปี  ดังนั้นพยาบาลที่จบการศึกษาของเขาช่วงแรกต้องทำงานเป็นอาสาสมัครก่อน แล้วค่อยมีตำแหน่งแหล่งที่ของหน่วยงานรัฐบาล แต่ทุกคนก็ยินดีเนื่องจากมีงานทำที่มั่นคง สำหรับรายได้ตามมาภายหลังเมื่อองค์กรเห็นคุณค่า(น่าสนใจไปดูงานลาวให้เห็นจริง)  ย้อนรอยประวัติตนเองแล้วเป๊ะเลย  ลูกจ้างเงินรายได้โรงพยาบาลกินข้าวโรงครัว  ที่พักในโรงพยาบาล  สวัสดิการดูแลตนเองโรงพยาบาล ดูแลให้เมื่อเจ็บป่วย  ความมั่นคงในงานมีสูงตั้งแต่ผู้ป่วยนอก  ฉุกเฉิน  ถึงห้องคลอดห้องผ่าตัด  แต่สิทธิและศักดิ์ศรีของการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ไม่มี (เข้าใจหนอ)

       ที่คณะพยาบาลสงขลานครินทร์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขเปิดที่ทางรับคนเข้าทำงาน  เห็นอีกช่องทางของการทำงานในชุมชนจึงตัดสินใจมาสมัครหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เป้าหมายสำหรับการเป็นอาจารย์  แต่ที่มาเพราะเป็นที่ให้ได้ทำงานร่วมกับชุมชน  กับนักศึกษาก็ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกัน  ในที่สุดไม่ต้องไปตายเอาดาบหน้าหาที่ทำงานต่อหากไม่ได้รับการพิจารณา   ในที่สุดด้วยความกรุณาของคณะกรรมสอบก็ได้มาอยู่ที่นี้ในฐานะคนทำงานตั้งแต่ปี  2526 มาด้วยจิตวิญญาณพยาบาล  จิตวิญญาณครูก็รับการอบรมขัดเกลาจากอาจารย์ผู้ใหญ่และมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว

     บทเพลงในชีวิตเหล่านี้ยังวนเข้ามาในใจเป็นครั้งคราว

  .."เป็นหมอ  เป็นครู  เป็นผู้รู้เรื่องเศรษฐการ

     เป็นพยาบาล  เป็นผู้ชำนาญในเรื่องกลไก

     สิ่งเหล่านี้หาใช่เป้าหมายชีวิตไม่

     จงเร่งสร้างเสริมต่อไป  หาความหมายให้แก่ชีวิตตน"...

     เมื่อได้ย้อนเวลาการทำงานในคณะพยาบาลศาสตร์  ได้มีโอกาสทำงานและฝึกฝนตนเองมากมายไปร่วมกับอาจารย์  พี่น้องๆในภาควิชาฯ  ด้วยบทบาทผู้สอน  ผู้ประสานงาน  งานบริการวิชาการ  กรรมการโครงการ  ศูนย์สุขภาพองค์รวม  ผู้ร่วมสอนในบัณฑิตศึกษา ดูแลวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ตามเรื่องที่ตนถนัด กรรมการผู้ทรงคุณวุติประจำคณะ  สมาชิกสภาอาจารย์  กรรมการสภาวิชาชีพสาขาภภาคใต้ เนื่องจากต้องพัฒนาอาจารย์ในภาควิชาฯและคณะ ถึงแม้นคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการก็เพียงอาจารย์  แต่ด้วยโอกาสที่ได้รับจากทีมงานภาควิชาจึงทำให้มีวันนี้และมั่นใจว่าเราก็ทำได้(คงเป็นเฉพาะในช่วงวิกฤติขาดกำลังคน)  ช่วงนี้สถานการณ์กำลังคนพร้อมมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาฯ  เรามี ดร.เพิ่มขึ้น 7 คน  ลาเรียนตั้งแต่ 5-  8 ปี  ขอบคุณเวลาและโอกาสดังกล่าวที่ได้ฝึกฝนตนเอง  อันเป็นพลังให้ดำรงอยู่ได้ด้วยคุณค่าที่ตระหนักรู้  ว่าเราเองก็มีคุณค่าที่ได้ร่วมสร้างกำลังคนด้านการพยาบาลมาถึงวันนี้   และก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานอาจารย์ใหม่ที่เริ่มหมุนเวียนกันเข้ามาทำงาน  รอเวลา 3  ปี เพื่อการไปศึกษาเพิ่มเติมให้ได้คุณวุฒิตามที่องค์กรต้องการและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแต่ละคน

      ปีที่  40  ของการจัดการศึกษาพยาบาลสงขลานครินทร์กำลังคืบคลานเข้ามา  ตนเองยังคงเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งและชีวิตหนึ่งที่ทำหน้าที่ต่อไปในมุมของพยาบาลชุมชน...เพื่อเคลื่อนสู่มิติ  การคืนพยาบาลสู่ชุมชนและครอบครัว  ไปสร้างสุขภาพและฟื้นพลังชีวิตในมิติการปฏิรูปประเทศไทย

      "สุขภาพวิถีธรรม  การพยาบาลวิถีไท(ย)"

      ท่านผู้อ่าน...เบื่อหรือยัง...ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ

      เป็นช่วงเกษียณอายุราชการคงเหมาะสำหรับการทบทวนบทเรียนชีวิต    ที่มีการShare  & Care

     ยาดมเอง       

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): บทเรียนชีวิต Share & Care
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 สิงหาคม 2555 10:56 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2555 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ