นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1376
ความเห็น: 0

วันกตัญญูของสงขลานครินทร์

ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น

   24  กันยายน  2555  เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของสงขลานครินทร์  วันนี้ตรงกับวันที่เรารู้จักกันคือ"วันมหิดล"  ในปี 2552 เริ่มมีคำว่า"วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"  สำหรับปี  2555  เป็นปีครบรอบ  120  ปี  พระราชสมภพของสมเด็จพระราชบิดา  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีพิธีทำบุญไปแล้วเมื่อวันที่  1  มกราคม  ปีนี้  

   สำหรับปีนี้มีการทำพิธีบวงสรวงกันตั้งแต่เช้า  มีพิธีพระตอนสายและตอนเย็นก็มีพิธีที่ศาลพระภูมิ  เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูู  ที่คนรุ่นปัจจุบันได้ให้คุณค่าแก่บรรพบุรุษที่ได้ปลูกบ้านสร้างเมืองให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน

   ปีนี้เช่นกันได้มีโอกาสจัดงานโนราห์โรงครูที่บ้านเกิดซึ่งไม่เคยได้จัดมาร่วมเกินกึ่งศตวรรษ  เป็นพิธีรวมญาติที่นับได้เจ็ดช่วงโคตรได้เรียนรู้โครงสร้างทางสังคมของเครือญาติรุ่นก่อนเราเกิด  รับรู้ถึงพลังคุณความดีและความขัดแย้งที่ส่งผ่านมาจากรุ่น  สู่รุ่น  เมื่อเกิดความเข้าใจก็ทำให้ได้ยอมรับผลกรรมที่ถ่ายทอดมาตามเผ่าพันธ์

   หากวันนี้เราได้เห็นการจัดโอกาสพิเศษให้ประชาคมสงขลานครินทร์  ได้รับรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ของวันสำคัญในครั้งนี้จะก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมากมายในการสืบทอดจิตวิญญาณของผู้เสียสละเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาอุดมศึกษาสำหรับภาคใต้  ผ่านเรื่องเล่าหรือนิทรรศการจากหอประวัติ  คงช่วยปลุกจิตวิญญาณของเป้าหมายการจัดการศึกษาได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น  อันจะช่วยหลอมรวมให้เราได้ทบทวนตนเองกันอีกครั้งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของเราต่อสังคม  และช่วยกันบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่อย่างมีความสุข  มีสมรรถนะการทำงานในความเป็นสากลคือการทำงานได้ตรงเหมาะสมตามความเป็นจริง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ในกระแสของความเป็นอาเซี่ยนหรือความเป็นพหุวัฒนธรรม  ความหลากหลายมิติของชีวิตของผู้คนในสังคมที่สามารถติดต่อสัมพันธ์ถึงกันได้  และอยู่ร่วมกันอย่างไม่เสียเปรียบภายใต้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ร่วมโลกที่ทำให้เกิดการแบ่งปันและดูแลกันและกัน  รวมทั้งการร่วมดูแลธรรมชาติ

    เสียงเพลงในชีวิตที่ใจเปิดให้ได้รับรู้  ระลึกถึงในขณะนี้

       คงมีบางท่านที่จำได้เรามาร้องไปพร้อมกันนะคะ

          เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา

       ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

       ทำมาหากินแผ่นดินของเรา

       ปลูกเรือนสร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป

       เราอยู่เป็นสุขสนุกสนาน

       เราสร้างถิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่

       เมืองไทยเรานี้แสนดีกระไร

       เรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอย

             หากเราเข้าไปในที่ที่เราเป็นคนแปลกหน้า  ในท้องถิ่นไทยที่ใดก็ได้แล้วได้สัมผัส  พูดคุยกับผู้สูงอายุ  เราจะรับรู้ว่าพื้นฐานความเป็นไทยด้ั้้งเดิมเป็นอย่างไร

            ความสุขจากคนต่างวัยที่ได้รับรู้และมีโอกาสได้บอกกล่าวในวันนี้

             ด้วยความขอบคุณทุกชีวิตทั้งที่เป็นสสารและพลังงานที่ช่วยให้ลูกหลานกินอิ่ม  นอนอุ่น มีความเข้มแข็งของครอบครัว  สังคมและมีโอกาสดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ตน   ประโยชน์ท่านมาได้ทุกวันนี้ ขอพลังแห่งคุณความดีที่ทุกคนได้ร่วมกันกระทำเหล่านี้   ส่งผลให้เกิดความสุขสงบ  เบิกบานในการอยู่ร่วมกันและทุกคนได้ทำหน้าที่ถูกต้องตามครรลอง  ครองธรรมโดยถ้วนหน้ากัน  เป็นข้าร้าชการและพสกนิกร  พลเมืองที่ทำหน้าที่โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของความเป็นมนุษย์ร่วมกัน

           "ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน   บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"

           อีกวันหนึ่งในสงขลานครินทร์

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กันยายน 2555 15:49 แก้ไข: 24 กันยายน 2555 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ