นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1368
ความเห็น: 2

ไฟดับได้อะไร

ได้ตั้งสติ

    คงไม่สายที่จะบอกสิ่งที่เกิดกับตนเองเมื่อวันไฟดับครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจึงถือบันทึกนี้เป็นบันทึกหนึ่งทางประวัติศาสตร์(ของคนที่เขียนบันทึก)

    กำลังนั่งรถสีบลูคันนั้นออกไปรับลูกที่ร้านตัดผมแถวตลาดคลองเรียน  คิดถึงเรื่องที่ได้รับรู้มา  3-4  เรื่อง  ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

    1. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร จาก 600  บาท เป็น 1,200 บาท เอกชน  1,800 บาท

    2.การออกจากระบบราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2558  

    3.การขอความร่วมมือของแหล่งฝึกในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนฯ (ค่าตอบแทนมีน้อยจนเกือบไม่มี)

    4.ความเจ็บป่วยและความพยายามของผู้ปกครองในการหาเงินส่งลูกเรียน

    5.ทุกข์และความเจ็บป่วยของเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างรวมทั้งตัวเราเอง

       ข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ของแต่ละชีวิตต่อวิกฤติสุขภาพและการศึกษา  ได้กลับมาทบทวนเป้าหมายเริ่มต้นของการเกิดสงขลานครินทร์และเป้าหมายของการศึกษา(เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์) บรรพบุรุษ ผู้เกิดก่อนเรา บริจาคที่ดิน  กำลังกาย  กำลังสติปัญญา  กำลังทรัพย์(ภาษีอากร)เพื่อให้เรามีวันนี้(เพลงวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลาน....ดังขึ้นในใจ)

       จาก 1-5 กำลังเกิดอะไรขึ้นและ จะเกิดอะไรกับเราและคนอื่นๆ  รถกำลังขับออกจาก ม.อ.ผ่านประตูศรีทรัพย์  ไฟดับปรึบ จอดรอเพื่อวัดใจว่าใครจะได้ไปก่อน (บังเอิญวันนั้นไม่ได้ขับรถเอง)

       ร้านตัดผมกำลังกันไรผมโดยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์และแสงเทียนเพื่อความสว่าง แล้วก็จัดการกินข้าวกับแสงเทียนแสงจันทร์ไปตามลำดับ

        เมื่อวาน วันที่  27  พ.ค.56เป็นวันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส ได้โอกาสจากคณะพยาบาลศาสตร์ไปพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีธรรม)โครงการพัฒนาตนเองระยะสั้นภายในประเทศ ระยะ 2 ที่วัดเลียบ ต.บ่อยาง จ.สงขลา  ระยะ 3  ไปทะเลธรรม ตรัง 

        สำหรับวันนี้  28  พ.ค. เป็นวันคล้ายวันเกิดครูที่ดูแลกันมาตั้งแต่อยู่หาดใหญ่วิทยาลัย  จึงแหกค่ายมาตั้งหลักที่ ม.อ และหลบมาเข้าวงแชร์ ให้หายคิดถึง  และทำการบ้านในประเด็นที่คาใจไว้

        จาก1-5 กำลังเกิดอะไรขึ้น เรากำลังทำอะไรกันอยู่ ธรรมชาติ  จิตวิญญาณที่เราตอบแทนต่อธรรมชาติ ผลที่กำลังเกิดขึ้น  เราเกิดมาเพื่ออะไร  หน้าที่ของความเป็นสงขลานครินทร์คืออะไรกันแน่

    "บ่มเพาะคนดี  ชี้นำสังคม  สั่งสมปัญญา  พัฒนา...".(งานวิจัยผลเป็นอย่างไร   มาพัฒนาความเป็นมนุษย์ตามเป้าหมายเดิมกันดีไหม)

    การออกฤทธื์ของทุนนิยมคือความสะดวก  สุขที่สบาย โดยการจัดการธรรมชาติตามใจที่ต้องการ ใครมือยาวสาวเอาไป  สำหรับเรื่องนี้แล้วหาได้มีการกระจายอย่างเป็นธรรมไม่  มิน่าปณิธานข้อสุดท้ายของท่านอาจารย์จึงสรุปว่า "ปฎิเสธทุนนิยม"  "การศึกษาหมาหางด้วน" คือการไม่ได้รับการพัฒนาศิลและธรรมไปพร้อมกัน และได้เฉลยทางออกไว้ใน "การศึกษาสมบูรณ์แบบ:คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด" พิมพ์ครั้งที่ 1 ธ.ค 2549  โดยมองว่าน่าจะเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยกันเติมเต็มเรื่องนี้ (ผลข้างเคียงของทุนนิยมยิ่งแรงขึ้นทุกวันตามที่ทุกคนรับรู้)

     ก็ทำหน้าที่กันไป   ประเด็นของ  สสส.ปีนี้ "สุขด้วยปัญญา" ท่านอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเป็นสุขที่เสียเงินน้อนที่สุดหรือไม่ต้องเสียนั้นแหละใช่เลย 

     ศิลและธรรมกลับมาโลกา  สงบเย็น

       ผาสุกที่ตน  ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา

   เพื่อนดี  มิตรดี  สหายดี  สังคมสิ่งแวดล้อมดี  คือองค์ประกอบของการพ้นทุกข์ทั้งปวง

           กำลังเริ่มต้นที่ตนเอง..ทำไปเรื่อยๆ ......

      ไฟดับคร้้งนี้ช่วยให้ได้ตั้งสติ  มองความจริงที่เกิด  รวมสิ่งที่ดีที่มีที่ถูกต้อง  พยายามเพื่อความสุขสงบเย็นของตนเองและคน/ธรรมชาติที่เราได้สัมพันธ์  ตามแรง  กำลัง  สติปํญญาที่เรามี  ได้แค่ไหน  พอใจแค่นั้นแต่ละคนมาด้วยทุนไม่เท่ากัน  พักเพียรให้เต็มที่แล้วว่ากันใหม่  หากยังมีลมหายใจอยู่

      " ร่วมเรียนรู้   เกื้อกูลและแบ่งปัน  สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"

         

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2556 11:41 แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2556 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รัฐเขามีทางเลือกให้ครับ

ถ้าผู้ปกครองหาเงินมาส่งลูกเรียนไม่ได้ก็ให้ไปยืมเงินกู้สำหรับการศึกษา

เรียกว่าฝึกนิสัยกู้ตั้งแต่ก่อนเรียน เป็นหนี้ตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ

ทุนนิยมที่เป็นบริโภคนิยม ต้องหา input มาใส่อยู่เสมอ เพราะถ้า input น้อยเมื่อไหร่ บริโภคนิยมก็จะย้ายฐานไปที่อื่น

ถ้าจะเรียน ป. เอก ถ้าไม่รวยก็ต้องได้ทุนมาเรียนเท่านั้น

ในระบบสุขภาพ ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผลิตแพทย์มาจำนวนเท่าไหร่ ลองหาข้อมูลอัตตราส่วนของแพทย์ต่อประชากรในระบบสุขภาพของรัฐเทียบกับอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรของระบบสุขภาพของเอกชนดูครับ

วิญญาณปู่ร้องไม่ออกครับ แต่จะอึ้งไปเลย

เราเอง

 

เจริญธรรม สำนึกดี ขอบคุณค่ะ อาจารย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ