นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1573
ความเห็น: 1

วันไหว้ครู 2556

วิญญาณของความเป็นครูมีฐานของความเมตตา กรุณา เน้นที่ความบริสุทธิ์ เพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวประกันการใช้ปัญญา

     ดูชื่อบันทึกแล้วน่าจะเป็นหมวดเรื่องของวัฒนธรรมแต่จะจัดเป็นประวัติศาสตร์ก็คงจะได้   ปี- สองปีที่ผ่านมานี้  งานในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาในวิถีชีวิตบ่อยขึ้นตั้งแต่หล่อพระประธาน  ถอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ทอดผ้าป่าสามัคคี  ไหว้ครูหมอมโนราห์   ไหว้ครูหมอตำแย  ไหว้ครูหมอยา  ไหว้ครูหมอรักษาโรค  บวชชีแก้บน  ฉลองซังข้าว  ทำขวัญข้าว  ทำบุญวันว่างทวดเขาวังชิง วันว่างป่าช้า  มโนราห์โรงครูและวันนี้ไหว้ครูหมอมโนราห์และไหว้ครูมหาวิทยาลัย  คงตามด้วยงานบวชและหล่อเทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษา

      เมื่อพิจารณาเหตุคงเป็นเพราะ  10กว่า ปีที่ผ่านมา  คณะพยาบาลศาสตร์  สงขลานครินทร์  มีวิสัยทัศน์ด้านภูมิปัญญาตะวันออกรวมท้องถิ่น  เมื่อศึกษาวิจัย  จัดการเรียนการสอน  และบริการวิชาการที่เป็นภูมิปัญญา  แน่นอนที่สุด  ภูมิปัญญามีรากฐานการเกิดที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ซึ่งสั่งสม  ถ่ายทอด  บอกเล่า  บันทึก  สังเกตุจนเป็นวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่น  สู่รุ่น เน้นคุณธรรมมากกว่าวัตถุธรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น  จากความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับคน(สังคม)  คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม(  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  หรือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  การทำงานจึงสัมพันธ์กับคนที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบดังกล่าวมากขึ้น  จึงเหนี่ยวนำให้เราได้เข้าไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้  เข้าใจความหลากหลายที่แต่ละคน  แต่ละกลุ่มเกี่ยวข้อง  ตามมุมมองและประสบการณ์สภาพแวดล้อมของแต่ละคน  ใช่เลย  แต่ละคนแต่ละชุมชนไม่ใช่ภาชนะว่าง  ทุกคน ทุกที่  มีทุนเป็นของตนเอง  สิ่งเหล่านี้แหละคือศักยภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นคน เป็นชุมชน  เป็นอัตลักษณ์แห่งตน ความเป็นสากลคือส่วนย่อยที่ยอมรับกันได้ในระดับหนึ่ง   แต่ความเป็นองค์รวมหรือทั้งหมดคือความเข้าใจอย่างที่เขาเป็น   ความจริงเหล่านี้เหมาะสมสำหรับการอยู่ร่วมกัน  อย่างเข้าใจ  (แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง )  ความอ่อนน้อมที่มีต่อกัน  รอยยิ้มแห่งความเมตตา  คือภาษากายที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจก่อเกิดเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบด้วยการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน (ใช่เปล่า...มั่นใจ)

     วันไหว้ครู(อาจารย์  ครูหมอยา  ครูหมอโนราห์)เป็นการแสดงถึงความเคารพ  ต่อความสัมพันธ์ของการที่เป็นผู้สอนและผู้เรียน  รวมทั้งการเป็นเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้  ดูแลกันและกัน  เป็นโอกาสของการได้แสดงความรู้สึก  ได้บอกให้รู้ว่าคิดอย่างไรต่อกัน  ได้ขอขมาลาโทษกัน ได้ขอบคุณ ได้มอบความปรารถนาดี  การส่งพลังกำลังใจ  ได้ประกาศให้รู้ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง

      สำหรับวันนี้

    - อาจารย์ขาดูแลสุขภาพด้วยนะคะ (ได้แสดงความห่วงใยที่มีต่อกัน)

    - หนูรออ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนนะคะ (กระตุ้นให้ได้ทำหน้าที่ อีกมุมหนึ่ง)         - ได้รับฟังความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง (เทียนส่องฟ้า) โอ้หน้าที่ของความเป็นครูพยาบาลหนักขนาดนี้เลยหรือนี้...ปั้นดิน ให้ไปส่องแสงบนฟ้า (ดูแลนักศึกษาพร้อมกับดูแลคนไข้ไปด้วย  ก็ เป็นทั้งครู..และพยาบาลนี้  น๊ะ)

    เป็นวันที่เกิดกิจกรรมซึ่งผสมผสานระหว่างเนื้อหาสาระ  และสุนทรียะของชีวิต  บรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน (ไหว้ครูที่ ม.อ.) สำหรับไหว้ครูหมอก็ได้พบญาตฺิมิตรต่างถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการติดตามผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อนกลับมาส่งข่าว (เหมือนการตามไข้ไปด้วยทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ)

    วิญญาณของความเป็นครูมีฐานของความเมตตากรุณาเน้นที่ความบริสุทธิ์  เพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวประกันการใช้ปัญญา  หากปัญญาที่ทำไปไม่บริสุทธิ์อาจมีปัญหา  การพิสูจน์ปัญญาความสามารถของครู  คือเชิดชูคนจากการเป็นผู้ขี้เกียจให้ขยัน  ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้  ประพฤติไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อย  ทำไม่ได้..ให้ได้ทำและทำได้ทำเป็น  อดทนเพื่อให้เขาได้เติบโต  อดทนต่อความแปรปรวนของธรรมชาติ  ความเหนื่อยยากลำบากในการทำงานตามสภาพผู้ป่วย  ผู้ร่วมงาน และญาติ อดทนต่อความทุกขเวทนาต่างๆ  อดทนต่อคนทั้งที่เป็นผู้ใหญ่  เสมอกัน  และผู้ที่ต้องดูแล(จาก..พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐิตญาโณ) 2533, วิญญาณครู .พรศิวการพิมพ์ )

      เป็นโอกาสสำหรับการทบทวนธรรม....เพื่อสมดุลของกายและวิญญาณ

       สุดท้าย  ยินดีด้วยสำหรับ......ความสำเร็จของความพยายามทุกก้าวย่างที่ผ่านมา และก็พยายามกันต่อไปอย่าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น  อย่าง รู้เท่าทัน และไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้น..เพียรให้หนัก  พักให้พอ ..เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเช่นนั้น ..แต่มั่นคงกับสิ่งที่ต้องทำกันต่อไป

  ...สำเร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น...... ศิษย์รัก/ผู้ร่วมเรียนรู้ที่รัก

       จากศิษย์มีครู/ครูมีศิษย์

   ยาดมเอง (ดมแล้ว....เพียรเจริญ) 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2556 15:19 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2556 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
AE (Recent Activities)
26 June 2013 08:44
#89617

ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ที่ให้ดอกไม้ เรื่องอาจารย์เขียนดีมากค่ะ ขอให้ดอกไม้อาจารย์ด้วยคนนะ่คะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ