นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2058
ความเห็น: 0

สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์)

ด้วยคุณความดีและบุญกุศลทั้งมวลที่ศิษย์ได้บำเพ็ญมาในทุกบทบาท ขอตั้งจิตอธิษฐานส่งดวงจิตวิญญาณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ สู่สุคติ ณ.พุทธาลัย ด้วยเทอญ

          ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเป็นเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ได้ศึกษา ดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วทำให้มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ช่วยบุคคลอื่นๆที่ไกลออกไปได้เข้าเรียนวิชาชีพพยาบาล ในสิ่งแวดล้อมหรือภูมิลำเนาของเขา ทำให้เยาวสตรีเหล่านั้นได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้านหรือในท้องถิ่นของตน ....และยังช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียง..."  จากมหาวิทยาลัยมหิดล สู่สงขลานครินทร์ 

           แม้กายสังขารของท่านอาจารย์จะละโลกนี้ไปแต่ปณิธานของท่านยังแจ่มกระจ่างในการระลึกรู้ของศิษย์ ปี 2560 เป็น   ปีที่  45   ของการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์  ม.อ.  ที่บ่มเพาะความเมตตา เอื้ออาทร  จากการ”เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน”  ก้าวสู่การพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก   ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสุขภาวะของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  ชุมชนและสังคม  ในสิ่งแวดล้อมและภูมิลำเนาของเขา  ในท้องถิ่นของตนทำให้การศึกษาพยาบาลได้พัฒนาตนเองในการให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพมากขึ้น   ซึ่งผ่านการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์  การศึกษาวิจัยยืนยัน  เป็นการใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่บรรพชนได้ใช้ในการรักษา  เยียวยาตนเองมาเป็นเวลายาวนาน   นับได้ว่าปณิธานของท่านได้รับการสืบทอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อธำรงประโยชน์  ในการช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพดี   เบี่ยงเบน  เจ็บป่วยและฟื้นฟูสุขภาพ  ในบทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  ฟื้นฟู  ทั้งในสถานพยาบาล  ที่บ้าน  ชุมชน  ที่ทำงาน  ร่วมทำงานด้วยสุขภาพทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ   ในการปฏิรูปสุขภาพ “สร้างนำซ่อม” ซึ่งเรียกว่า “การพยาบาลจากมดลูก  ถึงเชิงตะกอน” โดยหนุนเสริมให้ทุกส่วนเห็นว่า  “สุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน”ที่จะนำไปสู่  “ ประโยชน์สุขร่วมกัน” จากความเป็นสากลขององค์ความรู้นำไปสู่การแบ่งปันและเผื่อแผ่ไปยังนานาชาติต่อไป  เนื่องจากมีทุนทางสังคมของการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กับเครือข่ายระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและนานาชาติตามจังหวะและโอกาส

            การจากไปของท่านอาจารย์ยังความเสียใจให้กับวงการพยาบาลและศิษย์เป็นอย่างยิ่ง  ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนประวัติของตนเอง   กระจ่างชัดที่มาที่ไปของตน   รู้จักผู้มีพระคุณผู้บุกเบิกถางทางให้เราได้เดินอย่างสะดวกและสุขสบายกัน  พร้อมทั้งทำหน้าที่สืบทอดปณิธาน  คุณประโยชน์ของการทำหน้าที่สืบไป

            ด้วยคุณความดีและบุญกุศลทั้งมวลที่ศิษย์ได้บำเพ็ญมาในทุกบทบาท   ขอตั้งจิตอธิษฐานส่งดวงจิตวิญญาณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์  สู่สุคติ ณ.พุทธาลัย ด้วยเทอญ  หากศิษย์ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ด้วยกายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรม  ทั้งที่โดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจ  ขออโหสิกรรมไว้  ณ.โอกาสนี้ 

             “ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์   เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน”

                        ด้วยจิตคารวะ

                    อุดม    พานทอง (ชิตมณี )  พยาบาลรุ่น  6  รหัส  2125584

                                     เจริญธรรมค่ะ

                                       ยาดมเอง  

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2560 20:54 แก้ไข: 18 เมษายน 2560 18:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ