นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1406 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 884 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 885 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1117 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1468 0
ความจริงเดียวกัน 1085 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1106 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1187 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1395 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1606 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1131 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 853 1
เทศกาลเดือน 5- 6 925 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 791 0
หอประวัติ ม.อ 937 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 959 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 888 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1228 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 891 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 983 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1746 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1172 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1216 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1713 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 907 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 912 1
13 มีนาคม 2557 1077 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 807 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1327 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 977 0
สะท้อนตน 2556 948 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1205 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 958 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 949 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1146 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1009 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1272 6
วันไหว้ครู 2556 1402 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1174 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1298 1
ไฟดับได้อะไร 1048 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1193 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1124 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 987 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1317 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1298 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1401 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1357 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1448 0
วันแม่...2555 1160 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1284 0
ความสุขในที่ทำงาน 1412 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1392 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1646 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1348 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1820 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1875 3
การศึกษาทางเลือก 1361 0
วันเกิด 1156 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1968 0
วันครู 1758 2
คุณค่าของความเสียสละ 1730 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1428 0
ปุ๋ยขยะ 1661 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1613 2
ศรัทธา 1677 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1602 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1713 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1763 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1772 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1570 3
กิจกรรมนักศึกษา 1472 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1380 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1969 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1303 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2291 3
เพลงในชีวิต 1233 0
เพลงในชีวิต 1424 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1310 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1478 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1480 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1346 4
คิดถึงกัน...... 1386 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1376 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1720 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2053 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1792 4
เพลงในชีวิต 1623 4
น้องใหม่ 1545 8
นักศึกษาใหม่ 1331 0