นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1548 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 969 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 981 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1214 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1558 0
ความจริงเดียวกัน 1166 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1169 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1279 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1469 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1671 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1178 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 899 1
เทศกาลเดือน 5- 6 961 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 850 0
หอประวัติ ม.อ 971 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 996 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 924 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1267 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 938 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1045 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1800 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1216 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1263 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1783 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 956 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 945 1
13 มีนาคม 2557 1116 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 845 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1379 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1017 0
สะท้อนตน 2556 986 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1256 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 983 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 983 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1169 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1042 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1310 6
วันไหว้ครู 2556 1453 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1209 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1346 1
ไฟดับได้อะไร 1088 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1224 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1155 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1022 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1356 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1326 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1445 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1408 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1505 0
วันแม่...2555 1190 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1314 0
ความสุขในที่ทำงาน 1447 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1426 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1688 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1379 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1867 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1974 3
การศึกษาทางเลือก 1423 0
วันเกิด 1206 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2042 0
วันครู 1797 2
คุณค่าของความเสียสละ 1771 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1471 0
ปุ๋ยขยะ 1694 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1651 2
ศรัทธา 1722 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1636 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1746 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1814 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1808 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1598 3
กิจกรรมนักศึกษา 1493 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1399 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1986 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1322 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2321 3
เพลงในชีวิต 1245 0
เพลงในชีวิต 1441 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1345 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1491 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1504 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1371 4
คิดถึงกัน...... 1405 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1390 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1750 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2088 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1815 4
เพลงในชีวิต 1645 4
น้องใหม่ 1561 8
นักศึกษาใหม่ 1356 0