นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1236 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 774 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 766 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1009 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1340 0
ความจริงเดียวกัน 981 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 991 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1098 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1324 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1528 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1068 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 812 1
เทศกาลเดือน 5- 6 884 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 745 0
หอประวัติ ม.อ 888 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 917 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 831 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1165 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 832 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 922 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1673 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1104 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1148 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1613 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 854 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 863 1
13 มีนาคม 2557 1020 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 760 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1279 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 908 0
สะท้อนตน 2556 897 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1148 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 918 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 914 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1105 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 973 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1225 6
วันไหว้ครู 2556 1356 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1127 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1248 1
ไฟดับได้อะไร 1009 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1142 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1074 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 946 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1269 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1258 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1347 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1302 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1353 0
วันแม่...2555 1120 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1241 0
ความสุขในที่ทำงาน 1370 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1343 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1602 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1297 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1776 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1730 3
การศึกษาทางเลือก 1319 0
วันเกิด 1120 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1913 0
วันครู 1712 2
คุณค่าของความเสียสละ 1686 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1388 0
ปุ๋ยขยะ 1619 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1560 2
ศรัทธา 1617 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1529 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1663 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1684 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1704 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1526 3
กิจกรรมนักศึกษา 1428 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1341 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1930 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1263 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2234 3
เพลงในชีวิต 1196 0
เพลงในชีวิต 1387 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1270 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1440 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1443 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1305 4
คิดถึงกัน...... 1356 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1337 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1656 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2018 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1733 4
เพลงในชีวิต 1572 4
น้องใหม่ 1503 8
นักศึกษาใหม่ 1287 0