นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1667 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1057 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1068 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1304 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1661 0
ความจริงเดียวกัน 1252 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1279 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1370 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1552 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1754 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1243 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 969 1
เทศกาลเดือน 5- 6 1006 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 917 0
หอประวัติ ม.อ 1043 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1066 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 992 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1331 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 1020 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1127 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1873 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1290 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1329 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1884 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1038 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 999 1
13 มีนาคม 2557 1185 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 899 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1453 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1078 0
สะท้อนตน 2556 1062 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1341 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1042 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1044 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1239 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1108 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1377 6
วันไหว้ครู 2556 1530 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1282 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1427 1
ไฟดับได้อะไร 1155 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1294 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1217 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1076 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1416 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1376 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1511 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1480 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1562 0
วันแม่...2555 1245 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1379 0
ความสุขในที่ทำงาน 1506 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1489 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1762 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1425 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1936 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2058 3
การศึกษาทางเลือก 1493 0
วันเกิด 1275 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2131 0
วันครู 1870 2
คุณค่าของความเสียสละ 1843 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1530 0
ปุ๋ยขยะ 1754 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1725 2
ศรัทธา 1784 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1706 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1819 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1891 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1894 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1648 3
กิจกรรมนักศึกษา 1536 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1426 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2020 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1348 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2351 3
เพลงในชีวิต 1267 0
เพลงในชีวิต 1460 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1367 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1513 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1529 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1389 4
คิดถึงกัน...... 1442 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1416 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1777 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2120 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1851 4
เพลงในชีวิต 1684 4
น้องใหม่ 1593 8
นักศึกษาใหม่ 1386 0