นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1816 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1184 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1191 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1435 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1790 0
ความจริงเดียวกัน 1383 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1388 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1487 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1661 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1878 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1330 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 1064 1
เทศกาลเดือน 5- 6 1070 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 1008 0
หอประวัติ ม.อ 1132 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1143 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 1076 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1420 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 1124 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1214 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1974 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1390 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1410 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 2008 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1148 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1079 1
13 มีนาคม 2557 1279 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 975 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1534 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1166 0
สะท้อนตน 2556 1154 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1433 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1113 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1118 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1326 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1197 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1466 6
วันไหว้ครู 2556 1625 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1369 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1521 1
ไฟดับได้อะไร 1236 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1372 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1295 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1158 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1487 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1447 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1591 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1572 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1637 0
วันแม่...2555 1335 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1469 0
ความสุขในที่ทำงาน 1601 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1574 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1848 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1513 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 2024 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2146 3
การศึกษาทางเลือก 1583 0
วันเกิด 1354 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2237 0
วันครู 1970 2
คุณค่าของความเสียสละ 1935 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1618 0
ปุ๋ยขยะ 1844 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1826 2
ศรัทธา 1866 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1795 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1908 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1979 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 2004 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1719 3
กิจกรรมนักศึกษา 1598 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1482 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2077 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1391 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2399 3
เพลงในชีวิต 1311 0
เพลงในชีวิต 1502 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1412 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1561 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1570 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1430 4
คิดถึงกัน...... 1476 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1477 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1828 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2173 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1907 4
เพลงในชีวิต 1742 4
น้องใหม่ 1658 8
นักศึกษาใหม่ 1447 0