นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

อ่าน: 1915
ความเห็น: 2

หัวหน้าสามฝ่ายมีข้องบ่งพร่องในหน้าที่ ที่เขียนใว้ไม่ชัดเจน

เลขานุการศูนย์ฯ ,หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ,หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ

เรื่องมันมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ทางเขมรสามฝ่าย เฮ้ย!!!! หัวหน้าสามฝ่าย อันประกอบไปด้วย

เลขานุการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องมืิอ

         ได้ร่วมกระทำความผิด โดยไม่ได้เจตนา ซึ่งสืบสาวราวความเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ทางหน่วยงาน อันหมายถึง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือใดๆก็ตาม จะต้องมีบันทึกติดตั้งเครื่องมือนั่นๆ ทันที

โดยหัวฝ่ายซ่อมฯ มีหน้าที่มอบหมายช่างหรือวิศวกร รับผิดชอบ

ส่วนหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือฯ ก็มีหน้าที่ในการมอบหมายรายชื่อนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม

          ตั้งแต่การเรียนรู้ การใช้งาน การซ่อมบำรุง ตามภาระที่ได้รับมอบหมาย แล้วที่นี่ เลขานุการศูนย์เครื่องมือฯ มันมาเกี่ยวข้องเอาตอนช่วงเวลาใดละ ตามผมมาจะชี้แจงให้ฟังพร้อมๆกันว่า เราต้องทำงานกันเป็นทีม เพื่อการเรียนรู้ ระบบคุณภาพให้เสมอภาคกัน

         ในที่นี่เราต้องไม่ถือยศถือศักดิ์ ว่าใครผู้ใดมีตำแหน่งสูงกว่ากัน เข้าเรื่อง เลขาศูนย์ฯต่อ ซึ่งมีหน้าในการดูเอกสาร ที่มีรายละเอียดเหมือนกับตรวจรับครุภัณฑ์ แล้วนำไปดำเนินการในเรื่องของประกาศอัตราการเก็บค่าบริการและออกคำสั่งส่วนของภาระงานของนักวิทย์และช่าง

         ประเด็น มันมีอยู่ว่าเนื้อหาภายในเอกสารประกอบไปด้วยของฝ่ายนักวิทย์ฯ ฝ่ายช่างฯ ซึ่งต้องลงรายละเอียด คู่มือการใช้เครื่องและซอฟแวร์ของนักวิทย์ฯ คู่มือซ่อมหรือซอฟแวร์ของฝ่ายช่างฯ ตรงนี่และที่มันปัญหาคือ ทั้งช่างและนักวิทย์ ไม่รู้ว่า ตัวเองต้องเป็นเจ้าภาพในการลงรายละเอียด ด้วยความที่การเขียนระเบียบวิธีปฏิบัติงานมันไม่ชัดเจน ซึ่งในทางการปฏิบัติงานจริงๆ ช่างและนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือฯ แล้วนำไปขึ้นทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติของระบบประกันคุณภาพ

          เราทั้งสามฝ่ายเลยลงมติ ในการขอแก้ไขข้อผิดพลาดครั้งนี่โดยการแก้ไขเอกสารเรื่องของบันทึกการติดตั้งเครื่องมือใหม่โดยการระบุใว้ชัดเจนใจความว่า ให้นักวิทย์ฯและช่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กรอกเอกสารทั้งในแฟ้มประวัติและบันทึกติดตั้งให้สมบูรณ์พร้อมกันนี่ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าชี้แจงในที่ประชุมบุคคลากรศูนย์เครื่องมือฯซึ่งมีประจำทุกๆเดือน

         และแล้ว หัวหน้าสามฝ่ายที่ร่วมกันกระทำความผิด ก็ได้แสดงเจตจำนงในการแก้ไข CAR หมายเลข 001/55 ด้วยประการฉะนี้แล

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2555 21:56 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2555 21:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บุษราคัม, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เอวัง ละค๊า สาธุ เฮ๊ย ไม่ใช่แระ นอกจากจะแหกขี้ตามาเล่นเน็ต ยังถ่างตาเล่นเน็ตอีก อ้อ ลืมไปแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับ 555

คนแก่ตื่นแต่หัวรุ่ง เพราะนอนไม่หลับ 5555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ