นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

อ่าน: 2646
ความเห็น: 1

ประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่ "เพื่อนมนุษย์"

นำเครื่องมือวิจัยฯมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          แนวคิดที่สาม จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยแนวคิดแรก เริ่มจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่สองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์   เรื่องของการฝากดูแลเครื่องมือฯเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดของการใช้งาน ซึ่งทางทีมงานบริหารของ ศูนย์เครื่องมือฯ และสมาชิกชาวศูนย์เครื่องมือฯ มีความยินดี ในแนวคิดของท่าน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแนวทางในเรื่องของการส่งมอบหรือฝากเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวน สองรายการ คือ HPLC และ GC

โดยมีเงื่อนไข จากทาง คณะดังนี่

          หนึ่ง เฉพาะทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร จองวันการใช้เครื่องสามวันดังนี่  อังคาร พุธ พฤหัสบดี  ส่วนวันที่เหลือให้โอกาส กับคณะหน่วยงานอื่นๆได้เข้าใช้งาน  เนื่องจากเครื่องมือวิจัยฯดังกล่าวจะต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง “ถ้าบล็อกวันแบบฟันหล่อ” เดิน ลำบากครับ อันนี่เป็น ข้อทักท้วงของคุณ SAkChAibOrDeE โดยเว้นวัน จันทร์ กับ ศุกร์ ทางศูนย์เครื่องมือฯเลยขอหารือโดยขอความอนุเคราะห์ จาก ท่านคณบดี เป็น พุธ พฤหัสบดี ศุกร์  ซึ่งทางคณะ ไม่ขัดข้อง

          สอง เฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตรจ่ายค่าบริการแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นค่าแก๊ส และวัสดุสิ้นเปลืองเท่านั้น

          โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือฯ ให้พร้อมใช้งานตาม KPI ของศูนย์เครื่องมือฯ โดยที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมกรณีเครื่องเสีย หรือสารเคมี มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแล ในส่วนของหน่วยงานอื่นๆสามารถเข้าใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ โดย มีค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ทางศูนย์เครื่องมือฯประกาศครับ

ทางทีมงานช่าง/วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ จะรีบดำเนินการให้เครื่องมือวิจัยฯดังกล่าวสามารถใช้งานได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติของการติดตั้งเครื่องมือใหม่ตามมาตราฐาน ของระบบ ISO  ซึ่งจะต้องมี บันทึกติดตั้ง คู่มือการใช้เครื่อง(W/I) แฟ้มประวัติเครื่องมือ นักวิทยาศาสตร์/ช่าง/วิศวกร ประจำเครื่อง ประกาศอัตราค่าบริการ ฯลฯ

          อีกเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานและใช้เครื่องมือวิจัยฯอย่างถูกวิธี โดยผู้ทีจะเข้าใช้งานเครื่องมือวิจัยฯ ดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมการใช้ เครื่องมือวิจัยฯ

          ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯมีแบบอบรมหน้าเครื่องตัวต่อตัว แต่ต้องนัดหมายกับนักวิทยาศาสตร์ของทาง ศูนย์เครื่องมือฯ  Course นี่ไม่รวมวิธี Maintenance เครื่องมือวิจัยฯ เอาแค่ใช้เครื่องอย่างถูกวิธี

          แบบที่สองอบรม เป็นหมู่คณะซึ่งอยู่ในแผนการเปิดอบรมของทางศูนย์เครื่องมือฯ แบบครบชุด บรรยาย สาธิต ทั้งการใช้งานและซ่อม จากนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูได้จาก

http://www.sec.psu.ac.th/services.php?disp=training

          ส่วนวิธีการจอง วัน/เวลา ของการเข้าใช้เครื่องมือ;วิจัยฯท่านสามารถจองผ่านทาง

http://www.sec.psu.ac.th/lab_booking/

โดยท่านจะได้รับ password  พร้อมใบประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรม

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤษภาคม 2555 20:09 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2555 20:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Bravo1, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับ

ในหน่วยงานใหญ่อย่างมหาวิทยาลัย เครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงมีประจำซ้ำซ้อนอยู่หลายหน่วยงานและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้งานเต็มร้อย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา/ ซ่อมบำรุง เป็นค่าใช้จ่าย/ ดำเนินการที่มากพอสมควร โดยเฉพาะการเสียที่เกิดจากการไม่ใช้งาน หรือตกรุ่นโดยที่ไม่ได้ใช้งาน

ถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากไปอีก คงเป็นแนวคิดเดียวกับคุณ SACHBODEE ครับ ถ้าสามารถจองเวลาการใช้งานตามการใช้งานจริง (ล่วงหน้า) โดยให้ความสำคัญลำดับแรกกับเจ้าของ (เดิมของ)เครื่อง โดยไม่ต้องกำหนดวันตายตัวไว้มากๆ

ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับกับปริมาณงานของเจ้าของ(เดิม)ด้วย

แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีน่ายกย่องแล้วครับ

"ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.111
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ