นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1206
comment: 1

ความเสี่ยง กับ ความล้มเหลวขององค์กร

  • 10.00 น. กับการนัดหมายโดยประธานทีม BSC นามว่าสายลม แต่ไม่ใช่สายลมพัดผ่าน หอบพาเอา "ร่างแผนกลยุทธ์ประจำปี พศ. 2557" มาเพื่อพิจารณา ในการนี้มีท่านหมวกเหลืองนั่งหัวโต๊ะ พร้อมทีมบริหารที่นั่งประชุมกันทุกๆ จันทร์

เรารู้ว่ามันสำคัญ ต่อองค์กร เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับหน่วยงานราชการ กับแผนกลยุทธ์ที่ทำขึ้นมาอย่างหลวมๆ พร้อมสวนทางกับการทำงานตามความเป็นจริง

  • เราเดินเราทำกันจนเลยเที่ยงนิดๆ ออกไปทานข้าว พร้อมๆ กับได้ยินจากปากท่านคนธรรมดาว่า มันเป็นสิ่งจำเป็น ในภายภาคหน้าเราจำต้องยึดหลักแผนกลยุทธ์ไว้ เราจับใจความมาได้แค่นี้แหละ

แต่นึก ขึ้นได้ว่าเคยอ่านเจอในหนังสืออะไรๆ สักเล่มที่พูดถึงเรื่องนี้ ไม่ว่าพรางกลับถึงบ้านรื้อค้นหนังสือเล่มที่ว่า ที่ยังลงลายมือชื่อท่านท้าว ไว้ว่า

 


รางวัลเลขที่บันทึก

บันทึกที่ 29000

ของคุณทดแทนค่ะ

ลงลายมือชื่อ ท้าวแชร์ 555


  • พลิกไปที่หน้า เกี่ยวกับ "ความเสี่ยง กับ ความล้มเหลวขององค์กร"
  • ของเจ้าของหนังสือนามว่า รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
  • พูดหรือว่าเขียนไว้ได้ดีเสียด้วยซิ ท่านลองดูสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ว่า

องค์กรปัจจุบัน มีการบริหารความเสี่ยงกันเกือบทุกองค์กร แต่ความเสี่ยงประการที่หนึ่งที่องค์กรอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก คือ เรื่องของความเสี่ยงทางกลยุทธ์ หรือ Strategic Risks สาเหตุนั้นอาจจะเนื่องจากความสับสนในนิยามหรือความหมายของความเสี่ยงทางกลยุทธ์ เพราะเจ้าความเสี่ยงทางกลยุทธ์นั้นเราไม่สามารถพิจารณาได้จากหลายมุมมอง และหลายนิยาม แต่ไม่ว่าจะเป็นนิยามใดก็ตาม ความเสี่ยงทางกลยุทธ์นั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กรมากกว่าความเสี่ยงอื่นๆ

เรามาลองดู กันในมุมมองหนึ่งของความเสี่ยงทางกลยุทธ์ โดยอยากจะให้ผู้อ่านได้มองความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ว่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อกลยุทธ์ที่องค์กรวางไว้ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อองค์กรมีการกำหนดกลยุทธ์กันแล้ว ก็มักจะปฏิบัติตามกลยุทธ์ดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ก็อาจจะส่งผลให้กลยุทธ์ที่วางไว้ล้าสมัยไปก็ได้ และสิ่งที่พบ ก็คือ องค์กรจำนวนมากทั้งทางราชการและเอกชนมักขาดระบบในการเฝ้าระวัง หรือติดตามความเสี่ยงประเภทนี้

คำถามสำคัญที่ผู้บริหาร ควรจะต้องมีการถามตนเองอยู่ตลอดเวลาครับ ก็คือ " Are we still doing the right thing" หรือ องค์กรยังคงทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมอยู่หรือไม่ เนื่องจากถ้าองค์กรไม่มีการทบทวนในกลยุทธ์หรือสิ่งที่องค์กรมุ่งเน้นอยู่ว่าเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไป สุดท้ายเมื่อผู้บริหารรู้สึกตัว องค์กรก็เริ่มประสบปัญหาเสียแล้ว และการพลิกฟื้นจากปัญหาดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

นี้เป็นบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มที่ท้าวให้มา ว่าทำไม่ทางหน่วยงานอย่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ กับการก้าวเดินที่มั่นคงด้วยการยึดหลักของแผนกลยุทธ์ที่เราได้ทำไว้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันสอดรับกับบริบทของการทำงานในองค์กลขนาดเล็กอย่างเรา

เสือ"มีกลยุทธ์"

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 October 2013 19:23 Modified: 17 October 2013 19:41 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

เรื่องการทบทวนเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นตัวเอง ผู้บริหาร หรือใคร ๆ ก็ตาม

ทบทวนว่า

วันนี้เราเขียนแชร์แล้วยัง

อิอิอิ

เราเอง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.184.215
Message:  
Load Editor
   
Cancel or