นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 11486
ความเห็น: 0

ชี้แจงต่อกรรมการพิจารณา งบ ของมหา'ลัย

งานทุกงานล้วนมีความสำคัญต่อการบริหารงาน อย่างหน่วยงานขนาดเล็กที่แปลความว่าไม่ใหญ่ไม่โต ด้วยอัตรากำลังของบุคคลากรที่มีอยู่ ก็แค่ 39 ชีวิต เราไม่อยากมีมากกว่านี้ เรามีแค่นี้ก็ดีถมไปแล้ว และที่มีอยู่ก็เป็นอัตราจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานเสีย 8 อัตรา จำนวนการได้มาของอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องทำ เลยเป็นที่มาของการจ้างด้วยเงินรายได้ของทางหน่วยงาน

แต่การจัดจ้างของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คนธรรมดา มักพูดไว้ว่าถ้าจะให้เขาทำงานกับเราด้วยใจเราต้องบริหารจัดการเรื่องทุกเรื่องให้มันอยู่ในบริบทเดียวกัน เงินเท่ากัน สิทธิเท่าที่เทียมกัน เมื่ออยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน จะมีบ้างที่ด้อยที่เราไม่สามารถไปกำหนดเกณฑ์ได้ คือว่าอยู่นอกเหนือความควบคุม เรามองที่เราควบคุมได้

กลับมาต่อเรื่องของงบประมาณ เราแบ่งงานกันทำ สนล. ภายใต้การนำของ pompom ทำ Power point นำเสนอ ตัวเรา และดำขำหาข้อมูลเรื่องครุภัณฑ์ ที่หลายหน่วยงานต้องการ เพื่อมาวางที่ๆ ซึ่งได้ใช้งานร่วมกัน เราไม่ได้มีความอยากจะได้ แต่เราทำตามหน้าที่ที่พึ่งมีในการได้เครื่องมือมาใช้ร่วมกัน

การมานำเสนอง่ายๆ เริ่มก็พูดในสิ่งที่เราทำงานมาให้คณะกรรมการได้รับทราบไม่ยากเพราะว่าท่าน คนธรรมดา มีความพร้อมในการนำเสนอ และเครื่องมือเกือบทุกรายการผ่านการพิจารณาของกรรมการหลายๆ ท่าน อีกทั้งมีแบบสอบถามถึงความต้องการของเครื่องมือวิจัยฯ เมื่อถึงรอบของการเสนอคำขอครุภัณฑ์

ปีนี้เราเตรียมความพร้อมโดยการส่งนำเสนอครุภัณฑ์แบบมีแผนระยะยาวรวมเป็นเกจ เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้ 

สำหรับวันนี้เป็นรายการปกติ โดยงบของการนำเสนอแบ่งย่อยของรายการที่มีความต้องการอย่างสูง ณ ปัจจุบัน

หนึ่ง FESEM Field Emission Scanning Electron Microscopy

สอง Brunauer-Emmett-Teller หรือ BET

สาม DTA / TG Analysis. Simultaneous Thermogravimetric (TG) and Differential Thermal Analysis (DTA)

สี่ เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer)

ห้า Protein sequencing

แค่นี้แหละของเครื่องมือวิจัยที่ได้ดำเนินการไปตามระเบียบประเพณีปฎิบัติของทุกๆ ปี จะได้มากได้น้อยไม่เป็นไร สิ่งที่มองไปข้างหน้าคืองานวิจัยของสงขลานครินทร์ คร้าบ จบเที่ยงพอดิบพอดีจริงๆ

เสือ"แค่รายงาน"

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 October 2013 21:12 Modified: 01 November 2013 04:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 tiny apple, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ