นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 951
ความเห็น: 0

การกลับมาใช้งานได้ของเครื่องมือเสีย

ในเรื่องของคุณภาพ หรือเรื่องของมาตรฐานของการควบคุมให้เป็นไปตามที่เราตกลงไว้กับองค์กร หรือที่เรียกว่า KPI

ฝ่ายซ่อมฯ ที่ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องของความพร้อมของเครื่องมือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

โดยแบ่งช่วงจำนวนปีของของเครื่องมือวิจัย

เครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปีต้องมีความพร้อมไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ส่วนว่าเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง ๑๐ ปีนับจากวันติดตั้งต้องมีความพร้อมของการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

เมื่อเครื่องมือวิจัยมีขัดข้องในระหว่างการใช้งาน หรือเครื่องเสีย ช่าง วิศวกร ของฝ่ายซ่อม ก็ต้องรีบเข้าไปดูแล และแก้ไขให้เครื่องมันกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาที่รวดเร็ว ไม่นั้นหากจำนวนเครื่องมือวิจัยที่อยู่ในความดูแลจะมีผลกระทบต่อ KPI

เมื่อเป็นเช่นนี้ในกระบวนการของการแก้ไขเรื่องของเครื่องเสียจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือฝ่ายซ่อมที่เป็นเจ้าภาพตรง ๆ ต่อมาก็เป็นฝ่ายบริการคือตัวนักวิทยาศาสตร์ และฝ่ายสุดท้ายคือฝ่ายสำนักงานเลขา

คำถามตามว่าแล้วในแต่ล่ะฝ่ายมีหน้าที่อะไร

ฝ่ายซ่อมบำรุงฯ ชื่อบอกตรงตามตัวอักษรคือซ่อมให้ได้ แก้ไขให้ได้ในกรอบเวลายิ่งเร็วยิ่งดี

ฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เจ้าของเครื่องมือ มีหน้าที่ใช้งาน เสียแจ้งซ่อมลงลายมือชื่อรับทราบเมื่อผลการแก้ไขเครื่องมือให้กลับมาใช้งานได้ท่วงทันที แต่ที่สุดของที่สุด คือการสอบเทียบเครื่องมือนั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่มีความถูกต้องแม่นยำ

ฝ่ายสุดท้ายฝ่ายสำนักงานเลขา ฝ่ายนี้มีหน้าจัดซื้อจัดหาสารมาตรฐาน อะไหล่ซ่อมตามคำร้องขอของนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรหรือช่าง

ทั้ง ๓ ฝ่ายมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ KPI ผ่าน อะไรที่ทำด้วยความรวดเร็วได้ ทั้ง ๓ ฝ่ายพึ่งกระทำเพื่อช่วยให้งานขององค์กรสำเร็จไปด้วยดี

เสือ"แค่ฝากไว้ให้คิด"

created: 16 Febuary 2016 13:43 Modified: 16 Febuary 2016 13:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.74.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ