นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 1056
ความเห็น: 3

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

ซึ่งปีนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นไว้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

  • ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ

  • ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทย์ศาสตร์

กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งทั่วไป

  • ได้แก่ นางกัณฑมาศ อโณทัยสุขวิเศษ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานชำนาญงาน คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ ๔ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  • ได้แก่ นายพลวัฒน์ คงสม ตำแหน่ง พนักงานห้องปฎิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  • ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งทั่วไป

  • ได้แก่ นายพรพจน์ หนูทอง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ ๗ พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ

  • ได้แก่ นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการศีกษา คณะศึกษาศาสตร์

ปีนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีบุคลากรประมาณ ๕๐ คนก็ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นเช่นกันครับ

เสือ"ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ"

สร้าง: 14 มีนาคม 2559 21:03 แก้ไข: 14 มีนาคม 2559 21:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ ทำไม่ไม่มีรูปลุง อ่ะคะ

มือถือลุง ลุงก็ต้องเป็นคนถ่ายภาพ

เลยไม่มีสิทธิที่จะมีรูปลุงอยู่ในกล้อง

มือถือ ที่ลุงเป็นคนถ่าย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ