นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 1015
ความเห็น: 2

Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas

        "Akkharawit Kanjana-Opas  ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

        ในการจัดการประชุม PSU Education Conference ครั้งที่ 6 เมื่อเช้านี้ ผมเล่าว่าเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อการปฎิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาตลอดไปจนถึงคุณภาพของการศึกษาเป้นอันดับแรกๆของโลก ท่านทูตได้เล่าอย่างภาคภูมิใจว่า ประเทศฟินแลนด์เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้วนั้นก็ยังเป็นประเทศยากจนอยู่เลย ทำการเกษตร ป่าไม้ ประมง แต่เพราะรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่ดี ทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ผมอาจจะไม่สรุปรายละเอียดทั้งหมดว่าท่านเล่าเรื่องอะไรบ้าง แต่จะดึงประเด็นสำคัญๆ มาเล่าสู่กันฟังนะครับ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน


1. การจัดการศึกษาในประเทศฟินแลนด์นั้นเน้นที่การเข้าถึงการศึกษาสำหรับทุกๆคน ในทุกระดับ ดังนั้นการศึกษาในฟินแลนด์จึงฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา และทุกคนจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน
2. การจัดการศึกษานั้นอยู่บนหลักการที่ว่าคนทุกคนมีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ แต่อาจจะมีถนัดในเรื่องที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่ควรที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คะแนนหรือการทดสอบและเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนแต่ละคน
3. การเรียนการสอนในโรงเรียนของฟินแลนด์นั้น จะเรียนประมาณวันละ 4-7 ชม. เท่านั้น และทุกๆชั่วโมงที่เรียนเสร็จ นักเรียนจะได้พัก 15 นาทีก่อนเรียนวิชาต่อไป และไม่มีการเรียนเสริม พิเศษหรือ ให้การบ้านมากเกินไป
4. ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและครูสามารถบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง (ประมาณห้องละ 20 คนเท่านั้น)
5. แต่ละโรงเรียนจะต้องกำหนดธีมในแต่ละปีว่าการศึกษาในโรงเรียนนั้นจะมีธีมเรื่องอะไร แล้วบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้สอดคล้องกันกับธีมดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา ตัวอย่างของธีมที่แต่ละโรงเรียนเลือกกำหนดมีตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นต้น
6. เป้าหมายของการให้การศึกษาก็เพื่อที่จะทำให้นักเรียนแต่ละคนนั้นบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง (ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร)
7. บทบาทของครูนั้นช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง และจะไม่มีการทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังเพียงเพราะว่าศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

จากที่ท่านทูตได้บรรยายให้ฟังนั้น เราพอที่จะเห็นภาพได้ว่าการศึกษาของฟินแลนด์สอนให้คนเรียนรู้ (learn) ไม่ใช่เพื่อให้รู้และวัดความสามารถกันที่ใครรู้ (จำ) มากกว่าใคร ดังนั้นเมื่อคนสำเร็จการศึกษาออกไปจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย อุปนิสัยของการเรียนรู้ ใฝ่รู้จึงยังติดตัวอยู่ สมกับที่ท่านเล่าว่าการศึกษาในฟินแลนด์ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
รายละเอียดต่างๆของการจัดการศึกษาในฟินแลนด์นั้นท่านทูตฯ เล่าว่ามีข้อมูลเผยแพร่มากมายและเป็นภาษาอังกฤษด้วย คนที่อยู่ในวงการการศึกษาหากสนใจสามารถที่จะติดตามค้นหาได้นะครับ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ที่ผมห่วงระบบการศึกษาไม่ใช่เฉพาะระบบการศึกษาของเราที่คาดหวังไปที่ครู โรงเรียน และหลักสูตร ผมคิดว่าคนที่มีส่วนสำคัญมากคือผู้ปกครอง ที่ผมเห็นว่าพยายามเคี่ยวเข็ญ บังคับ และยัดเยียดให้ลูกหลานเรียน เรียน เรียน โดยไม่รู้ว่าการจัดการศึกษาที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ทั้งระบบคือบ้านและโรงเรียนไปด้วยกันครับ ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าคุณแม่ผมเองเป็นทั้งครูมาก่อน และมาเป็นนักการศึกษาตลอดทั้งชีวิตการทำงาน เราคุยกันเสมอถึงเรื่องปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาของไทย ผมและน้องๆโชคดีที่พ่อแม่ไม่ได้บังคับ เคี่ยวเข็ญ หรือ กำหนดว่าเราต้องเรียนอะไร ทุกคนเลือกเรียนตามความถนัด และความสามารถของตนเอง ขอให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ....ถ้าแม่ยังอยู่เราคงมีเรื่องคุยกันยาวหลังอาหารเย็น....

บทสรุปของอาจารย์"โอ"Akkharawit Kanjana-Opas

            มาร่วมงาน The 6th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ "Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0" โดยมีท่านเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ให้เกียรติมาเป็น Honorable Keynote Speaker ด้วยครับ ทั้งนี้ผมรับหน้าที่เป็น moderator ใน Panel Discussion หัวข้อ Digital Literacy กับการศึกษาที่มี panelists มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนครับ

สร้าง: 20 ธันวาคม 2560 08:21 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2560 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Smarn และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ท่านเคยไปบรรยายที่ มอรังสิต

ถ้าไทยจะเอาอย่างฟินแลนด์จริง ๆ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่พูดคำเดียวว่า ยาก มาก ๆๆๆ

เพราะเป็นระบบไม่ใช่แค่ "บ้านและโรงเรียน" เท่านั้นครับ ต้องรวม สำนักงบประมาณ + รัฐบาล เข้าไปด้วย เพราะ

อาชีพครูในฟินแลนด์ เป็นอาชีพอันดับต้น ๆ อัตราการแข่งขันสูง รวมถึงค่าตอบแทนสูง

ไทยทำได้ไหม?

ออกความเห็น แล้วหายบันทึกไม่ได้

เลยไปแตกประเด็นที่ QA: เลิกเถอะ

ครับ ให้ความเห็นประมาณว่า

ใน 3-4-5 ปีมานี้ ว่ากันแต่เรื่องปฏิรูปการศึกษา แล้วที่ท่าน ๆ กะ ผมเรียนจบกันมา มันไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพต่ำหรือยังไง?

ในอดีต เราประเมินกันง่าย ๆ สถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง บริษัท องค์กร(ที่จริงควรใช้องค์การ) ก็ยินดีรับเข้าทำงาน บอกส่งมาอีกยังต้องการ และประกาศภายใน(ว่าไม่รับบัณฑิตจากที่นั้นฯลฯ) ปัจจุบัน บริษัท องค์กร ก็ยังใช้วิธีนี้อยู่

เอาเวลานั่งเขียนรายงาน QA มาใช้กับงานหลัก สอน/วิจัย/บริการ/ทำนุ กันดีกว่าไหม

เรื่องนี้ ผอ. ด้าน QA กว่า 3-4 พันตำแหน่งค้านหัวชนฝาแน่นนอน  ☺

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ